شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

از آنجا که در پنج‌سال گذشته حرکت در جهت تحقق شاخص‌هاي تعريف‌شده بسيار کند بوده است، لذا ادامه اين وضع به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي مديريت جهت دستيابي به آرمان صنعت برق نخواهد بود.