شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

ضريب انتشار گازهاي آلاينده از ميزان گاز انتشار يافته در اثر احتراق برحسب گرم تقسيم بر برق توليدي برحسب كيلوواتساعت بدست مي‏آيد. اين ضريب همچنان كه در متن اشاره شده عمدتاً براي گازهاي NOX ، SOX و CO2 محاسبه مي‏گردد.