شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

بايدتوجه نمود ميزان سرمايه‌گذاري خصوصي در بخش نيروگاهي از سال 83 آغاز گرديده و عملكردي تاكنون ارائه نگرديده است.

مقدار آرماني شاخص مالكيت :

رسيدن سهم بخش غيردولتي به بالاي هشتاد و پنج درصد عدد آرماني شاخص فوق مي‌باشد.