شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

تماس با ما
آدرس شركت(ساختمان مركزي): تهران، ميدان ونك، خيابان شهيد عباسپور، ساختمان مركزي شركت توانير، صندوق پستي: 14155-6467
مركز تلفن : 0098-21-84771

دورنگار : ‌ ‌0098-21-88779543
پست الكترونيكي: info@tavanir.org.ir

 


 

آدرس شركت(ساختمان شماره 4): تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، جنب بيمارستان خاتم الانبياء، شركت توانير، كد پستي: 1996836111
مركز تلفن: ‌ 0098-21-88645021-8 و 0098-21-27935000
دور نگار دفتر فناوري اطلاعات: 0098-21-88644990
پست الكترونيكي: webmaster@tavanir.org.ir
 


 

تلفن تماس با دفتر مدير عامل: ‌ 0098-21-88774088
دور نگار دفتر مدير عامل: 0098-21-88778437
پست الكترونيكي مدير عامل: ceo@tavanir.org.ir

 


 

ستاد خبري دفتر مركزي حراست شركت توانير

تلفن تماس : 0098-21-27931000