شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
عملکرد سالیانه > تولید

توليد نيروي برق


نيروگاههاي برق ، انرژي هاي موجود در سوخت هاي فسيلي ، زمين ، خورشيد ، باد و .. را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند . با توجه به محدوديت منابع انرژي فسيلي در جهان ، همواره افزايش ميزان استفاده از منابع تجديدپذير مد نظر متخصصان و صاحبنظران صنعت برق مي باشد . از طرفي محدوديت هاي موجود به دليل آلاينده هاي زيست محيطي ، اهميت كاهش استفاده از سوختهاي فسيلي را دوچندان مي كند . در اين راه ، سعي مي شود از آخرين دست آوردهاي علمي و فناوري در صنعت برق استفاده شود .

با توجه به موارد اشاره شده ، خط مشي هاي زير مورد توجه دست اندركاران و مديران صنعت برق كشور مي باشد :

  • در راستاي اهداف بخش برق در دولت دهم ، افزايش ظرفيت توليد برق كشور توسط نيروگاه هاي انرژي نو و تجديدپذير مانند برقابي ، بادي ، خورشيدي ، امواج و ... تا سطح 1% كل ظرفيت نيروگاهي كشور ، مد نظر است .

  • استفاده از نيروگاههاي چرخه تركيبي كه فناوري پيشرفته و راندمان بيشتر و آلايندگي كمتري دارند ، در دستور كار قرار دارد .

  • به كارگيري برق در صنعت حمل و نقل براي افزايش بهره وري و كارايي و حفاظت از محيط زيست جزو اهداف ميان مدت صنعت برق كشور مي باشد .

  • جهت افزايش قابليت اطمينان ، انعطاف پذيري و استفاده از ذخيره توليد شبكه در ساعات كم باري ، احداث نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي در برنامه كاري قرار دارد .

  • در كوتاه مدت از سيستم هاي الكترونيك قدرت بر اساس سيليكون (Post Silicon ) براي كنترل و پايش برق ، استفاده مي شود .

  • يكپارچه سازي توليدات غير متمركز و ذخيره سازي محلي در قالب معماري جديد شبكه كه براي بازار رقابتي آينده مناسب باشد ، مد نظر است .

  • افزايش توليد همزمان برق و حرارت (CHP1) با هدف افزايش بهره وري سوخت و همچنين توسعه توليد پراكنده (DG2) تا سطح 3000 مگاوات با هدف تأمين مصرف محلي و كاهش تلفات شبكه توزيع مد نظر مي باشد .


خاطر نشان مي سازد كه طبق اهداف بخش برق دولت دهم ، درنظر است بازده نيروگاه هاي حرارتي سالانه حداقل 1% افزايش يابد بطوري كه بازده اين نيروگاه ها به 41% برسد .

بطور كلي توسعه صنعت برق با توجه به مسايل حفاظتي محيط زيست همسو با كشورهاي در حال توسعه از اهداف كوتاه مدت صنعت برق كشور است . طبق بررسي هاي كارشناسي تا 25 سال آينده نياز جهاني انرژي حدود 60 درصد افزايش مي يابد و منابع انرژي هاي فسيلي تا پايان قرن 21 ميلادي به اتمام مي رسد .

از اين رو با رويكرد به جديدترين فن آوري ها بايد ايده ، طرح ، برنامه و اجراي كار به گونه اي انجام شود كه همواره انرژي برق بصورت مطمئن و پايدار و هماهنگ با محيط زيست توليد شود.

در اين راستا برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت در بخش هاي توليد ، نظارت و هماهنگي با ديگر واحدهاي مرتبط صنعت برق و وزارت نفت (در زمينه سوخت نيروگاه ها ) جهت تأمين برق مطمئن و اقتصادي بر عهده معاونت برنامه ريزي و توسعه شركت توانير نهاده شده است . همچنين اجراي طرح هاي بهينه سازي نيروگاه هاي موجود بويژه افزايش توان توليدي نيروگاه هاي قديمي و مميزي انرژي و فعاليت هاي كاهش هزينه هاي توليد ، افزايش ايمني پرسنل و تجهيزات و حفظ و نگهداري محيط زيست ، با توجه به حجم عظيم سوخت مصرفي اين قبيل نيروگاه ها ، از اهداف ديگر معاونت هماهنگي توليد شركت توانير است . براي تعامل مثبت و دوسويه با سازمان حفاظت محيط زيست ، تفاهم نامه اي بين سازمان مزبور و وزارت نيرو مبادله شده است .

ترکيب انواع نيروگاه هاي کشور در پايان سال 1388


نيروگاه هاي بخاري


در سال 1388 مجموع ظرفيت نامي نيروگاه هاي بخاري 15704 مگاوات بوده است كه نسبت به سال قبل 7/0 درصد رشد داشته است و 28 درصد از کل نيروگاه هاي کشور را تشکيل مي دهند و ميانگين قدرت عملي و توليد ناويژه اين نيروگاه ها در سال 1388 به ترتيب 15237 مگاوات و95771 ميليون کيلووات ساعت بوده است . ضريب بهره برداري از اين نيروگاه ها 8/71 درصد و متوسط راندمان 3/36 درصد و مقدار سوخت مصرفي 15726 ميليون متر مکعب گاز طبيعي ، 49 ميليون ليتر گازوئيل و9541 ميليون ليتر نفت کوره بوده است .

نيروگاه هاي گازي


در سال 1388 مجموع ظرفيت نامي نيروگاه هاي گازي 18593 مگاوات بوده است که نسبت به سال قبل 9/2 درصد رشد داشته است . لازم به توضيح است که در سالهاي اخير به اين نوع نيروگاه ها به لحاظ قيمت نازل تر ، افزايش راندمان (با تبديل آنها به سيکل ترکيبي) و امکان ساخت داخل براي بيشتر تجهيزات اصلي و جانبي ، توجه خاصي مبذول شده است . ظرفيت نيروگاه هاي گازي 1/33 درصد ظرفيت کل نيروگاه هاي کشور را تشکيل مي دهند . در سال 1388 ميانگين قدرت عملي و توليد ناويژه اين نيروگاه ها به ترتيب 15047 مگاوات و 53846 ميليون کيلووات ساعت بوده است . ضريب بهره برداري 9/40 درصد ، متوسط راندمان 8/29 درصد و سوخت مصرفي 14737 ميليون متر مکعب گاز طبيعي و 3037 ميليون ليتر گازوئيل بوده است .

نيروگاه هاي برقابي


در سال 1388 ظرفيت نيروگاه هاي برقابي به 7703 مگاوات بالغ گرديد که نسبت به سال قبل 4/0 درصد رشد داشته است . اين نيروگاه ها 7/13 درصد از مجموع ظرفيت نيروگاه هاي کشور را به خود اختصاص داده اند . نظر به اينکه استحصال برق از طريق احداث سدها ، کنترل سيلاب ها ، تأمين آب کشاورزي و شرب ، عدم مصرف سوخت ، عدم آلودگي زيست محيطي ، سهولت بهره برداري ، مصرف داخلي ناچيز ، توقف و راه اندازي سريع ، کنترل فرکانس شبکه ، هزينه تعمير و نگهداري ناچيز و امکان ساخت تجهيزات نيروگاهي در داخل کشور را به همراه دارد ، از اين رو وزارت نيرو توجه خاص به توسعه اين قبيل نيروگاهها دارد.
خوشبختانه با افزايش نزولات جوي ، وضعيت توليد نيروگاه هاي برقابي بهبود چشمگيري داشته است ، بطوري كه با 1/44 درصد رشد نسبت به سال قبل ، توليد ناويژه اين نيروگاه ها در سال 1388 به 7207 ميليون کيلووات ساعت رسيد و ضريب بهره برداري آنها حدود 2/11 درصد بوده است .

نيروگاه‌هاي چرخه‌ي تركيبي


در سال 1388 با بهره‌برداري از 3 واحد بخش بخار نيروگاه‌هاي کازرون و کرمان به ظرفيت 480 مگاوات، مجموع ظرفيت نامي در 13 نيروگاه چرخه‌ي تركيبي به 13664 مگاوات رسيد كه نسبت به سال قبل 9/22 درصد افزايش داشته است. در صنعت برق اين نيروگاه‌ها به لحاظ راندمان بالا و آلايندگي كم‌تر زيست محيطي مورد توجه مي‌باشند. سهم اين نيروگاه‌ها از مجموع ظرفيت نيروگاه‌هاي كشور بالغ بر 3/24 درصد مي‌باشد. در سال 1388 ميانگين قدرت عملي مگاوات، توليد ناويژه 64142 ميليون كيلووات ساعت، ضريب بهره‌برداري 7/63 درصد، متوسط راندمان 2/43 درصد و ميزان سوخت مصرفي 12841 ميليون مترمكعب گاز طبيعي و 1812 ميليون ليتر گازوييل بوده است.

نيروگاه هاي ديزلي


در سال 1388 نيروگاه هاي ديزلي با قدرت نامي 425 مگاوات نيز در چرخه توليد انرژي الکتريکي کشور مشارکت داشته اند که سهم آن ها از جمع قدرت نصب شده کشور معادل 8/0 درصد بوده است . توليد ناويژه اين نيروگاه ها در سال 1388 به ميزان 124 ميليون کيلووات ساعت و مصرف سوخت آن ها 37 ميليون ليتر گازوئيل بوده است .

نيروگاه هاي برق بادي


بطوري که قبلاً گفته شد ، انرژي هاي پاک و تجديدپذير (انرژي ها ي نو) به دليل ويژگي هاي خاص آن ها سخت مورد توجه قرار گرفته است. پروژه هاي مربوطه داراي پيشرفت خوبي بوده است . ظرفيت پروژه هاي برق بادي در سال 1388 به ميزان 92 مگاوات ، توليد برق بادي در سال مزبور، 228 ميليون کيلووات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل3/16درصد رشد نشان مي دهد.

قدرت عملي


نيروگاه ها در شرايط آزمايشگاهي يعني ارتفاع هم سطح درياي آزاد ، دماي محيطي 15 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبی 60 درصد (شرايط ايزو) داراي قدرت نامي هستند و در صورتيکه شرايط محل نصب آن ها متفاوت از شرايط فوق باشد عملاً قدرت نيروگاه کاهش مي يابد که اين قدرت را اصطلاحاً قدرت عملي مي گويند . قدرت عملي نيروگاه هاي گازي و چرخه ترکيبي در تابستان سال 1388 به ترتيب 81 و84 درصد قدرت نامي بوده است .

نمودار شماره ( 5 ) نسبت قدرت عملي به قدرت نامي نيروگاه ها را در تابستان 1388 نشان مي دهد .

قدرت و توليد سرانه


قدرت و توليد انرژي سرانه دو شاخص نمودار توسعه صنعت برق مي باشند , در صورتي که شاخص هاي مزبور از رشد جمعيت بيشتر باشند نشانگر فعاليت گسترده در صنعت برق است . در سال 1388 دو شاخص مزبور به ترتيب 774 وات و 3048 کيلووات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل به ترتيب از رشد 9/4 و1/2 در صد بر خوردار بوده اند , در همين زمان رشد جمعيت حدود 2/1 درصد بوده است . نمودار هاي ( 7 ) و ( 8 ) .

توليد انرژي برق


توليد انرژي برق کشور در سال 1388 جمعاً 221318 ميليون کيلووات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 2/3 درصد رشد داشته است . از اين ميزان توليد4/88 درصد توسط نيروگاه هاي تحت مديريت وزارت نيرو و6/11 درصد بوسيله نيروگاه هاي غير وزارت نيرو حاصل شده است . ترکيب توليد نيروگاه هاي کشور عبارت است از6/96 درصد بوسيله نيروگاه هاي حرارتي ،3/3 درصد از طريق نيروگاه هاي برقابي و1/0 درصد توسط نيروگاه هاي برق بادي . با عنايت به سياست برون سپاري و خصوصي سازي در صنعت برق شاهد افزايش سهم ظرفيت و توليد نيروگاه هاي بخش خصوصي در سال هاي اخير مي باشيم که اين سياست در سال 1388 ادامه يافته است و در آينده نيز اين افزايش چشمگير خواهد بود .

مصرف داخلي نيروگاه ها


قسمتي از توليد نيروگاه ها براي تأمين برق مورد نياز تأسيسات اصلي و جانبي نيروگاه ها (مصرف داخلي ) به مصرف مي رسد و اين مقدار در نيروگاه هاي مختلف متفاوت است . در سال 1388 مصرف داخلي نيروگاه هاي کشور 8466 ميليون کيلووات ساعت بوده است که 8/3 درصد از کل توليد برق کشور را شامل گرديده است . متوسط مصرف داخلي براي نيروگاه هاي بخاري 8/6 درصد ، گازي 7/0 درصد ، چرخه ترکيبي 6/1 درصد ، برق آّبي 8/0 درصد و ديزلي 6/6 درصد از توليد ناويژه بوده است . بطوري که ملاحظه مي شود نيروگاه هاي چرخه ترکيبي ، گازي و آبي مصرف داخلي کمتري دارند و در سال هاي اخير با توسعه اين قبيل نيروگاه ها به تدريج از ميزان مصرف داخلي نيروگاه ها کاسته شده است .

سوخت مصرفي نيروگاه ها


سوخت اصلي که در بيشتر نيروگاه هاي کشور مصرف مي شود ، گاز طبيعي مي باشد و سوخت جايگزين آن براي نيروگاه هاي بخاري ، نفت کوره و براي نيروگاه هاي گازي و چرخه ترکيبي ، گازوئيل مي باشد .

نيروگاه هاي بخاري ايرانشهر و زرند و همچنين نيروگاه هاي گازي قائن ، بوشهر ، چابهار و زاهدان به علت متصل نبودن به شبکه گاز کشور ، فقط سوخت مايع مصرف کرده اند .

جمع مصرف سوخت در سال 1388 مقدار43404 ميليون متر مکعب گاز و14475 ميليون ليتر سوخت مايع بوده است .

مصرف سوخت گاز به دلايل مختلف نسبت به سوخت مايع برتري دارد ، از جمله مي توان به کاهش اثرات سوء زيست محيطي ، سهولت بهره برداري و هزينه هاي کمتر تعمير و نگهداري اشاره کرد . بنابراين اقدامات گسترده اي براي ايجاد امکانات گازرساني به نيروگاه ها صورت گرفته است . در نمودار ( 11) ميزان مصرف هر يک از سوخت ها در نيروگاه هاي وزارت نيرو منعکس گرديده است .

متذکر مي گردد که افزايش مصارف خانگي در فصل زمستان موجب افت فشار گاز مي شود که در نتيجه نيروگاه ها بدليل محدوديت مصرف گاز مجبور به استفاده از گاز مايع مي گردند که در سال هاي اخير اين روند تشديد شده است . لذا براي آن که در زمستان خللي در توليد نيروگاه ها به وجود نيايد ، برنامه ريزي هايي صورت گرفته است که حمل و نقل سوخت مايع به طريق مطمئن و سريع انجام گيرد و در اين رابطه مي توان به احداث خط لوله انتقال سوخت مايع به نيروگاه هاي چرخه ترکيبي گيلان ، نيشابور ، بندرعباس ، اردبيل ، اروميه ، منتظر قائم ، چرخه ترکيبي شهيد رجايي ، شازند ، منتظري ، ري ، قم ، كرمان ، آبادان و دماوند در سال 1388 اشاره نمود که براي برخي نيروگاه ها نيز در دست اقدام است .

از جمله اقدامات مؤثر ديگر جهت مقابله با محدوديت تحويل گاز در فصل زمستان افزايش ظرفيت ذخيره سوخت مايع نيروگاه هاست که از سال 85 اقدامات اوليه آن انجام شده و همچنان ادامه دارد .

در پايان سال 1388 ظرفيت مخازن سوخت نيروگاه ها حدود 4226 ميليون ليتر بوده است که در نيمه اول سال 1389 مقدار 308 هزار ليتر به آن افزوده شده است .

ضريب ذخيره توليد


در کشورهاي پيشرفته ضريب ذخيره توليد حدود 30 درصد است و اين کشورها به سيستم هاي کنترل و اتوماسيون بسيار پيشرفته مجهزند و نيروگاه هاي آنها از آمادگي قابل توجهي براي توليد برخوردارند . در کشور ما در روز حداکثر نياز مصرف اصلاحي همزمان سال 1388 ، ضريب ذخيره توليد حدود درصد بوده است . علت پايين بودن مقدار اين ضريب در ايران ، رشد شتابان نياز مصرف به ويژه در فصل تابستان و عدم امکان توسعه نيروگا هها به موازات رشد نياز مصرف مي باشد .

برنامه تعميرات واحدهاي نيروگاهي


واحدهاي نيروگاهي متناسب با نوع آنها و بر اساس دستورالعملهاي بهره برداري ، به منظور اطمينان از پايداري توليد آنها ، به طور منظم و در زمانهاي مشخص تحت تعميرات پيشگيرانه (preventing maintenance ) قرار مي گيرند . بطور ميانگين هر واحد نيروگاهي سالي دو بار تحت تعمير قرار مي گيرد . تعميرات واحدهاي نيروگاهي بعد از عبور از پيك تابستان ، شروع مي شود و تا اواخرفصل بهار سال بعد ادامه مي بايد . انجام دقيق و بموقع تعميرات باعث كاهش خروج اضطراري و افزايش قابليت اطمينان واحدها مي گردد و لذا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است .

تعميرات تمام واحدهاي نيروگاهي توسط شركتها و متخصصين داخلي انجام مي شود . در سال هاي اخير فعاليت هاي چشمگيري در زمينه تعميرات ، بازسازي و ساخت قطعات و تجهيزات نيروگاه ها به عمل آمده است . در بخش ساخت قطعات نيز كارهاي بزرگي صورت گرفته است و در كشور توانمنديهاي بسيار خوبي به وجود آمده است . بعنوان مثال تمام قطعات مورد نياز توربينهاي گازي كوچك و نيز بخش اعظم قطعات ساير انواع نيروگاه ها در داخل كشور توليد مي شود . در مجموع مي توان گفت كه در زمينه تعميرات انواع توربين هاي گازي و بخاري و آبي در داخل كشور به خود كفايي نسبي رسيده ايم بطوريكه اين تعميرات در اغلب موارد بدون دخالت شركتهاي خارجي در داخل كشور انجام مي شود.

ساخت داخل تجهيزات نيروگاهي


بومي كردن تكنولوژي ، انتقال دانش فني و رشد فناوري ملي ، از ملزومات توسعه ي پايدار است و چنانچه كشورهاي در حال توسعه اين شرط مهم را محقق نسازند ، به زودي از گردونه ي رقابت جهاني كنار مي روند و در رديف كشورهاي عقب مانده قرار مي گيرند و براي انجام برنامه هاي توسعه‌، با صرف هزينه هاي هنگفت به كشورهاي توسعه يافته وابسته باقي مي مانند . خود اتكايي ، انتقال دانش فني و ساخت داخل در صنعت برق ايران به عنوان يكي از مسايل مهم و مورد توجه در بخش هاي گوناگون مطرح است كه تاكنون اقدامات عملي گسترده اي در زمينه ايجاد ظرفيت هاي لازم در امور مهندسي و طراحي ، ‌پيمانكاري و مديريت پروژه انجام گرفته است و علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي ، صدورتجهيزات و خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور نيز در حجم و كيفيت قابل توجهي انجام مي شود به طوري كه تاكنون با حضور در بازارهاي بين المللي و شركت در مناقصات و اجراي پروژه هاي نيروگاهي در برخي از كشورها نظير بنگلادش ، ارمنستان ، ونزوئلا ، پاكستان ، هند ، شارجه و نيجريه سعي مي شود ، سهم ايران در بازارهاي جهاني افزايش يابد

با توجه به پتانسيل بالا و منابع موجود براي ساخت كليه تجهيزات در كشور و همچنين به دليل صرفه اقتصادي ساخت محصولات در ايران و فاصله كوتاه كارخانه ها با سايت ها ، طرح ريزي لازم براي ساخت كارخانه هاي مختلف جهت انواع تجهيزات نيروگاهي در كشور امري توجيه پذير به شمار مي رود .

ساخت تجهيزات اصلي نيروگاه ها از جمله توربين هاي گاز و بخار ،‌بويلرهاي بازيافت حرارتي ، بويلرهاي معمولي تجهيزات الكتريكي ، ابزار دقيق و كنترل نيروگاه ، ساخت بيش از 14 نوع پره و يراق آلات آن از جمله پيشرفت هايي است كه در بخش صنايع نيروگاهي به دست آمده است .

در اين راستا شركت مپنا اقدام به تأسيس كارخانه هاي زير مجموعه خود جهت توليد تجهيزات اصلي نيروگاه نموده است . محصولات اين شركت ها در زير آمده اند :

شركت مسبا با مشاركت شركت هاي صاحب نام در عرصه بين المللي اقدام به تأمين بويلرهاي نيروگاهي نموده است.
اين شركت اعتبار ساخت 60% بويلرهاي بازيافت حرارتي (HRSG) مشتمل بر 44 واحد HRSG براي پروژه هاي 8 نيروگاه سيكل تركيبي را در كشور كسب كرده است و همچنين از تخصص لازم در زمينه توليد بويلرهاي بخار ، بويلرهاي Utility و بويلرهاي صنعتي و يكپارچه برخوردار مي باشد .

شركت مهندسي و ساخت پره توربين (پرتو) در جهت ساخت پره توربين هاي گازي با استفاده از ليسانس شركت زيمنس براي توربين هاي گازي از نوع v94.2 با ظرفيت 159 مگاوات و انتقال دانش فني و مهندسي مجدد براي ديگر توربين هاي گازي تأسيس گرديد .
در حل حاضر همه پروژه هاي ثابت و متحرك توربين گازي v94.2 و پره ثابت و متحرك رديف اول توربين گازي GE F9 در شركت مذكور توليد مي شود.
هدف اصلي از تأسيس اين شركت ، ساخت پره هاي توربين هاي گازي از 100 تا 200 مگاوات است . در اين رابطه بيش از 14 نوع پره توربين براي قدرت هاي 100 تا 200 مگاوات توليد شده است .
شركت پارس ژنراتور با هدف ساخت ژنراتورهاي قدرت نيروگاه هاي آبي ، بخاري و گازي تأسيس گرديد . اين شركت با همكاري سازندگان بين المللي ژنراتورهاي قدرت مانند زيمنس ، الين ، آنسالدو ، جنرال الكتريك و آلستوم به اين مهم اقدام نموده است .

شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا) به عنوان يكي از شركت هاي گروه مپنا در سال 1378 تأسيس شد و تجربيات و فناوري هاي اين شركت بااستفاده از انتقال دانش از سوي شركت Ansaldo Energia ايتاليا و همچنين شركت زيمنس بدست آمده است . در اين راستا ، كليه فعاليت هاي مهندسي ، ساخت ، عقد قرارداد و سرويس هاي لازم در زمينه توليد برق به شركت توگا منتقل گرديده است .

شركت توگا از مجهزترين تجهيزات و دستگاه ها براي ساخت توربين هاي گازي بهره جسته و در حال حاضر عهده دار ساخت 25 دستگاه توربين گاز مدل v94.2 در سال و ديگر متعلقات آن با همكاري ساير پيمانكاران فرعي خود مي باشد . اين شركت ساخت صدمين توربين گازي v94.2 را در سال 1388 جشن گرفت . در حال حاضر توربين هاي بخار مدل E با بازه ظرفيتي 130 تا 160 مگاوات نيز در شركت توگا توليد مي شود . همچنين توربين هاي گازي سايز بزرگ تا 270 مگاوات و توربين هاي بخار با ظرفيت هاي 250 تا 300 مگاوات جزو برنامه توليد سال هاي آتي شركت قرار گرفته است .

شركت مهندسي موادكاران از شركت هاي گروه مپنا با در اختيار داشتن نيروهاي متخصص و با تجربه و همچنين برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب كارگاهي و آزمايشگاهي موفق گرديد ، دانش فني ساخت قطعات داغ توربين ، خصوصاً پره ها را بدست آورد . دانش فني 50 مدل پره در اين شركت تدوين شده كه 30 مدل آن از جمله پره هاي واحدهاي گازي CE F5 ، BBC و رولز رويس به مرحله توليد رسيده است . تدوين دانش فني و ساخت شرودسگمنت رديف اول تا سوم توربين گازي CE F9 در اين شركت پايان پذيرفته است و قطعات ساخته شده در نيروگاه هاي گازي نصب شده است . تدوين دانش فني و ساخت لاينر و ترانزيشن پيس توربين گازي CE F9 نيز مراحل پاياني خود را مي گذراند .

همچنين علاوه بر شركت هاي گروه مپنا امكانات داخلي ديگري نيز در كشور در زمينه ساخت قطعات نيروگاهي بوجود آمده كه از آن جمله مي توان شركت ماشين سازي برادران همتي در زمينه ساخت شرود سگمنت ها و پره هاي ثابت و متحرك كمپرسور واحدهاي CE F9 و GE F5 و همچنين پره هاي ثابت و متحرك كمپرسور واحد V94.2 و شركت تجربه نور در ساخت پره هاي ثابت توربين گازي GE F5 و BBC و شركت بدر سيستم در زمينه ساخت پره هاي واحدهاي BBC را ذكر نمود كه محصولات اين شركت ها در توربين گازي بكار گرفته شده است و خوشبختانه پس از كاركرد نسبتاً طولاني مشكل خاصي گزارش نگرديده است .