شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
عملکرد سالیانه > فعالیت های پژوهشی صنعت برق

فعالیتهای پژوهشی


دفترامورتحقیقات برق شركت توانیر وظایف نظارت، سیاست گذاری، مدیریت و تدوین استانداردهای مربوط به امور پژوهشی صنعت برق را برعهده دارد و از چهار گروه تخصصی به شرح زیر تشکیل شده است:

  • گروه هماهنگی تحقیقات شركت های برق منطقه‌ای و توزیع
  • گروه پروژه ملی و توسعه ای
  • گروه ارتباط با مراكز علمی و پژوهشی
  • گروه بازرسی و كنترل كیفیت تجهیزات تولیدی صنعت برق

اهم فعالیت های تحقیقاتی انجام شده درسال 1388 به شرح زیر است:


انجام حدود 400 پروژه تحقیقاتی در ستاد توانیر و شركت های زیر مجموعه برق منطقه‌ای ، تولید ، توزیع و مدیریت شبكه (قابل ذكر است پروژه های تحقیقاتی كه ازسوی این شركت ها تعریف میشود در كمیته های تخصصی از جنبه های مختلف علمی ، فنی و اقتصادی و نیز تكراری نبودن موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و تعدادی از آن ها به عقد قرارداد منتهی می گردد.)

هدایت و نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت های تحــقیقاتی شركت های تابعه وابسته (16 شركت برق منطقه‌ای، 38 شركت توزیع، 32 شرکت مدیریت تولید و شركت مدیریت شبكه برق ایران ) وایجاد ارتباط علمی و تخصصی با مجامع دانشگاهی

اصلاح كلی ساختار بانك اطلاعات تحقیقات برق و تدوین سامانه جامع بانك اطلاعاتی تحقیقات صنعت برق درجهت اطلاع رسانی به كاربران با لحاظ قابلیت جستجو در عناوین و فرضیه های پروژه های تحقیقاتی و اخذ اطلاعات جامع ، گزارش گیری بطور ثابت و پویا و طراحی و ایجاد وب سایت جدید دبیرخانه تحقیقات برق

برگزاری بیش از 55 جلسه بررسی برنامه و بودجه تحقیقات شركت های زیر مجموعه و تصویب بودجه سال 88 آن ها و تشكیل جلسات متعدد با مدیران تحقیقات شركت ها درجهت آموزش و رفع اشكالات آنان.

بخش عمده‌ای از هماهنگی بین كمیته های تحقیقات شركت ها و دفتر امور تحقیقات برق توانیر به وسیله دبیرخانه تحقیقات برق طی قراردادی با عنوان " ارائه خدمات كارشناسی و مشاوره پژوهشی " صورت می گیرد.

تلاش به منظور تجهیز آزمایشگاه های موجود و ایجاد آزمایشگاه های جدید در صنعت برق جهت ایجاد قابلیت انجام آزمون های نوعی تجهیزات مورد نیاز صنعت برق

تدوین رویه‌ها و آئین نامه‌های ارزیابی صلاحیت تامین كنندگان كالای برقی با بهره‌گیری از نیروهای كارشناسی دفتر امور تحقیقات برق و مشاوران مجرب كه منجر به تدوین آئین نامه ارزیابی صلاحیت تامین كنندگان یراق آلات بخش توزیع ، كنتور و مقره گردید.

همچنین انعقاد قرارداد با انجمن صنفی كارفرمائی شركت های توزیع جهت تدوین آئین نامه ارزیابی صلاحیت تامین كنندگان هادی های هوایـــی فشار ضعیف (شامل سیم های مسی بدون روكش و كابل های خود نگهدار)

بستن قرارداد با مشاور جهت تدوین آئین نامه ارزیابی صلاحیت تامین كنندگان انواع سیم های "ACSR " ، آلومینیوم و آلدری (آلیاژ آلومینیوم )

تهیه و تصویب ضوابط شناسایی آزمایشگاه های مرجع بین المللی جهت انجام ازمون های نوعی غیرقابل انجام در داخل كشور

تهیه ضوابط و فرم های مربوط به استقرار برنامه كنترل كیفیت ( QC – Plan ) دركارخانه های تولید كننده تجهیزات موردنیاز صنعت برق

تهیه ضوابط و فرم های مربوط به نمونه‌برداری از محصول جهت انجام آزمون های نوعی به وسیله بازرسان مستقل و موردتایید توانیر

تعامل با سندیكای صنعت برق و انجمن‌های صنفی تولیدكنندگان تجهیزات برقی برای آشنایی با رویه ها و ضوابط صنعت برق در زمینه كنترل كیفیت تجهیزات و تایید صلاحیت سازندگان

ارزیابی صلاحیت 36 شركت تولید تجهیزات صنعت برق كه منجربه تایید صلاحیت 25 مورد از آنان گردیده و نتایج نیز از سوی مدیرعامل توانیر به آنان ابلاغ شد.

انعقاد قرارداد طراحی و ساخت آزمایشگاه اتصال كوتاه به روش سینتتیك بمنظور انجام آزمون های اتصال كوتاه روی تجهیزات فشار قوی در داخل كشور

لازم به ذكر است انجام این پروژه به منظور تكمیل مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه نیرو جهت انجام تمامی آزمایش های موردنیاز تجهیزات در كشور صورت گرفته است.

بررسـی تجهیزات مورد استفاده درصنعت برق از طریق انجام آزمون های نوعی، بررسی برنامه كنترل كیفیت كارخانه ها (QC- Plan ) و صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید كه طی آن تجهیزاتی مانند انواع مقره، ترانسفورماتورهای توزیع، كنتورهای برق، برقگیر، فیوزهای كات اوت و غیره تحت آزمون قرار می گیرند

ارزیابی صلاحیت تامین كنندگان انواع مقره و كنتورهای برق . ضمناً بررسی صلاحیت تامین كنندگان ترانسفورماتورهای توزیع نیز طی این سال در دست اقدام بوده است.

برنامه ریزی و اجرای انواع آزمون های نوعی برای سازندگان انواع كلید فیوز و فیوز كلیدهای فشار ضعیف در آزمایشگاه های داخل و خارج از كشور كه برای اولین بار انجام گرفت

بررسی استقرار برنامه كنترل كیفیت در 40 كارخانه سیم و كابل‌سازی به وسیله بازرسان مستقل و موردتایید توانیر

بررسی استقرار برنامه كنترل كیفیت در 3 كارخانه ساخت انواع كلید فیوز و فیوز كلید از سوی بازرسان مورد تایید توانیر

صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید برای 9 قلم از انواع كلیدهای فشار ضعیف ساخت داخل براساس آزمون های انجام شده در آزمایشگاه های داخل و خارج كشور كه برای اولین بار انجام گرفت.

صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید برای 20 كارخانه سیم و كابل و برای دهها نوع انواع سیم و كابل

شناسایی آزمایشگاه های خارج از كشور براساس ضوابط كمیته بین المللی تایید آزمایشگاه های مرجع ( ILAC )

بستن قرارداد با پژوهشگاه نیرو برای شناسایی تامین كنندگان تجهیزات حفاظت و كنترل دیجیتال پست های فشار قوی( رله های حفاظتی و سیستم اتوماسیون پست )

شناسایی استاندارد تجهیزات مخابراتی صنعت برق با كمك شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای چراغ های خیابانی و آزمون های نوعی مربوط به آن با كمك شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید توسط گروه بازرسی و كنترل كیفی

انجام پروژه طرح اصلاح و سازماندهی و كاهش تلفات شبكه توزیع در مناطق نمونه ابهر ، تاكستان ، بندرعباس و سمیرم و راهبری پروژه استاندارد و برنامه ریزی برای شبكه انتقال برق ایران

پیگیری انجام 3 پروژه ملی كه برای نخسیتین بار در كشور از سوی صنعت برق اجرا میشود شامل پروژه تدوین استاندارد خطوط 765 كیلوولت ، پروژه به كارگیری ادوات قابل انعطاف ( FACTS ) در شبكه انتقال برق كشور و راهبری پروژه به كارگیری خطوط فشرده Compact 500 كیلوولتی در شبكه برق ایران

اتمام 2 پروژه برخوردار از فناوری بالا ، شامل پروژه تحقیقاتی ساخت ترانسفورمر تركیبی نوری " OVCT " و پروژه PD متر: در این زمینه قابل ذكر است كه تست جریان و ولتاژ همزمان ترانسفورمر تركیبی نوری فوق ، در پژوهشگاه نیرو انجام و از سوی ناظر پروژه موردتایید قرار گرفت و این تجهیز به مدت 3 ماه در پست 63 كیلوولت فراز شركت برق منطقه‌ای تهران بهره برداری آزمایشی را با موفقیت پست سر گذاشت

تست و راه اندازی پروژه PD متر روی ترانسفورماتور واحد 3 نیروگاه نكا با موفقیت به اتمام رسید و آموزش های موردنیاز جهت بهره برداری از سیستم فوق به بهره برداران این نیروگاه ارائه شده است. ساخت این تجهیز نیز برای نخستین بار در كشور انجام شده است.

جذب و بكارگیری سرباز نخبگان معرفی شده از سوی دبیرخانه نخبگان وزارت نیرو كه منجر به انجام كامل و موفقیت آمیز 13 پروژه تحقیقاتی توسط نخبگان از جمله : پروژه امكان سنجی محدود كردن جریان های اتصال كوتاه شبكه های فوق توزیع با استفاده از سامانه محدود ساز جریان ، طرح پژوهشی طراحی بهینه فیلتر اكتیو موازی به منظور كاهش هارمونیك و بهبود عملكرد سیستم های قدرت و ارزیابی كمی قابلیت اطمینان پست های خودكار و بررسی تاثیر این پستها روی شاخص های قابلیت اطمینان سیستم توزیع و آغاز به كار 24 عنوان پروژه تحقیقاتی دیگر توسط آنان

انجام پروژه ملی طراحی و ساخت شیرهای كنترلی فشار بالا: محصول استراتژیك این پروژه ملی كه از سال 1385 آغاز گردید و در سال 1388 با موفقیت خاتمه یافت و بعنوان تست در نیروگاه منتظرقائم استفاده گردید، طی مقایسه نتایج اندازه‌گیری ها نشان دهنده عملكرد مناسب بوده و با نصب این شیر در مسیر كنترل آب تغذیه بویلر، طی 3 ماه از بهره برداری دائم این شیر كه با رضایت مسئولان نیروگاه منتظرقائم همراه بوده كنترل سطح آب درام به خوبی انجام می گردد. همچنین توانیر در نظر دارد با توجه به كاربرد زیاد این نوع شیر در نیروگاه های كشور ، ساز و كار لازم برای انتقال دانش فنی طراحی و ساخت این تجهیز را از پژوهشگاه نیرو به یكی از شركت های دست اندركار ساخت در وزارت نیرو را فراهم كنند این پروژه همچنین در هفته پژوهش و فن آوری به عنوان پروژه اول از سوی پژوهشگاه نیرو به استانداری تهران معرفی و موفق به دریافت تقدیرنامه شد.

انجام پروژه ملی تدوین اطلس آلودگی برای 50 نیروگاه كشور كه درسال 88 به نتیجه رسید دراین پروژه ، آلاینده های گاز و پساب نیروگاه ها مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گرفت و علاوه بر غلظت آلودگی ، میزان نشر آلودگی در هر نیروگاه با استفاده از نرم افزار مدلسازی شد و به كمك اطلاعات هواشناسی ساعتی و توپوگرافی منطقه ، میزان انتشار تا شعاع 30 كیلومتری هرنیروگاه بدست آمد و همایشی نیز برای استفاده كارشناسان و متخصصان صنعت برق در این ارتباط در خرداد 88 برگزار شد.

انجام پروژه طراحی و ساخت "SVC" یا جبران كننده توان راكتیو استاتیك بعنوان یكی دیگر از پروژه های ملی كه در گروه پروژه های ملی و توسعه‌ای این دفتر در حال اجرا می باشد.

برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت تحقیقات به میران 1512 نفر ساعت برای مدیران دفاتر تحقیقات شركت های زیرمجموعه توانیر

اجرای دور دوم ارزیابی منافع اقتصادی كه از كاربرد پروژه های تحقیقاتی در شركت های زیرمجموعه، طی سال های 85 و 86 برای صنعت برق حاصل گردیده است.

انجام پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت یك دستگاه HVDC – Light به قدرت یك مگاولت آمپر كه به منظور انتقال انرژی الكتریكی درحالتDC و برای فاصله‌های طولانی و یا جزایر كاربرد خواهد داشت در این سال در دست اقدام بوده است.

انجام پروژه تهیه وپیاده سازی نرم افزار مدیریت دیسپاچینگ توزیع كشور


انجام پروژه طراحی و ساخت محدود كننده جریان اتصال كوتاه با سیم ابررسانا كه بعنوان پروژه ملی جهت توسعه فناوری ابررسانایی دركشور انجام گردیده است.

انعقاد قرارداد تهیه بانك اطلاعات فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در توانیر و شركت های زیرمجموعه

انجام پروژه‌های " طراحی و توسعه نیمه صنعتی روبات بالا رونده از تیر به منظور شستشوی سیستم روشنایی بزرگراه ها "، " بهینه سازی سیستم الكتریكی و كنترل فعال كولرهای آبی به منظور كاهش مصرف توان الكتریكی "، " طراحی نقشه راه و اتوماسیون شبكه توزیع و بررسی فنی و اقتصادی شبكه انتقال برق كشور " كه توسط محقق ( موسسه رباتیك و هوش مصنوعی دانشگاه تهران ) در گروه ارزیابی تحقیقات شركتها صورت گرفته است.

انجام اقدامات دبیرخانه‌ای كمیته حمایت از فعالیت های علمی و تحقیقاتی توانیر كه در این ارتباط طی سال 88 از مجموع 53 تقاضای حمایت از فعالیت های مرتبط با تحقیقات، تعداد 45 مورد كه در ارتباط با صنعت برق بود بررسی و 19 مورد پذیرفته شد و بیش از 63 میلیارد ریال درجهت حمایت از فعالیت های علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اختصاص یافت.