شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
عملکرد سالیانه > نگاهی به آینده

نگاهي به آينده


بعضي از شاخص هاي اصلي و مهم صنعت برق که در برنامه ي پنجم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مورد توجه مي باشند عبارتند از : کاهش تلفات ، افزايش راندمان نيروگاه ها و مديريت مصرف برق . بهره‌برداري از تأسيسات جديد با توجه به رشد تقاضاي انرژي الكتريكي در كشور، هماهنگ كردن آن‌ها با مجموعه‌تأسيسات موجود ، بالا برن كيفيت بهره‌برداري و خدمات‌رساني به مشتركين و بهينه‌سازي هزينه‌هاي توليد انرژي با استفاده از پيشرفت‌هاي مداوم دانش فني كه هريك خود به تنهايي كوشش‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري را طلب مي‌كند و در افق ديد و دستور كار آينده صنعت برق قرار دارند. در اين بخش نگاهي گذرا به آينده‌ي صنعت برق و محورهاي توسعه آن طي برنامه‌ي پنجم خواهيم داشت و به مقايسه‌ي آن با وضعيت كنوني خواهيم پرداخت. ( جدول14) سيماي صنعت برق در پايان سال 1388 را نشان مي‌دهد.

توليد


برنامه‌ريزي افزايش ظرفيت سيستم توليد برق كشور طي سال‌هاي آينده مبتني بر سياست‌هاي زير است:

- جهت‌گيري به سمت نيروگاه‌هاي چرخه‌ي تركيبي با بازدهي بالا و آلايندگي كم‌تر با عنايت به پيشرفت تكنولوژي و ساخت داخل تجهيزات اين نوع نيروگاه‌ها و افزايش راندمان نيروگاه هاي حرارتي

- به پايان رسانيدن و بهره‌برداري از طرح‌هاي نيروگاه‌‌هاي برقآبي در دست اجرا و احداث اولين نيروگاه تلمبه ذخيره‌يي كشور در سياه بيشه

- افزايش ضريب ذخيره‌ي سيستم توليد و پايايي سيستم تا حد مطلوب و به حداقل رساندن شاخص بروز خاموشي‌ها

- ايجاد فضاي مشاركت بخش خصوصي در زمينه‌ي ساخت نيروگاه‌ها به روشB.O.T و B.O.O

- فعال نمودن هرچه بيشتر بازار برق در راستاي ايجاد فضاي رقابتي در بخش هاي توليد و توزيع ، افزايش بهره وري اقتصادي و تأمين منابع مورد نياز از طريق حضور بخش غير دولتي در سرمايه گذاري

براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده انتظار مي‌رود ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي (قطعي دولتي و غيردولتي) كشور تا پايان سال 1393 به رقمي معادل 89114 مگاوات بالغ گردد. بنابراين با توجه به ظرفيت نصب شده در پايان سال 1388 حدود 56181 مگاوات بايد تا سال 1393 به ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده شود. پيش‌بيني شده است كه حدود 13688 مگاوات از اين افزايش به وسيله مشاركت بخش خصوصي به صورت دو روش متداول و شناخته شده در سطح جهان انجام پذيرد:

ساخت، بهره‌برداري و واگذاري B.O.T = Build,Operation&Transfer

ساخت، بهره‌برداري و مالكيت B.O.O= Build,Operation&OWNED

لازم به ذكر است كه در برنامه‌ريزي‌ جهت تراز توليد و مصرف، صرفاً ظرفيت نيروگاه‌هايي كه احداث آن‌ها قطعي شده‌اند مد نظر قرار مي‌گيرند. ( جدول1-21 ) برنامه‌ي زمان‌بندي ورود به مدار نيروگاه‌هاي قطعي دولتي و غيردولتي را ارايه مي‌نمايد. روند افزايش ظرفيت انواع نيروگاه‌ها طي سال‌هاي 1389 تا پايان 1393 به شرح زير مي‌باشد:

نيروگاه‌هاي چرخه‌ي تركيبي


پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت نامي نيروگاه‌‌هاي چرخه‌ي تركيبي تا پايان سال‌‌1393 حدود 19993 مگاوات افزايش يابد . (لازم به ذکر است که بعضي از نيروگاه هاي مزبور به صورت گازي مي باشد که بتدريج به چرخه ترکيبي تبديل مي شوند ) . در سال 1388 ظرفيت نيروگاههاي چرخه ترکيبي 13664 مگاوات بوده است و ظرفيت اين نيروگاه ها تا پايان سال 1393 به 33657 مگاوات بالغ خواهد گرديد. در سال 1389 سهم ظرفيت نيروگاه هاي چرخه ترکيبي از کل نيروگاه ها ميزان 8/37 درصد خواهد بود .

توليد برق کشور به وسيله نيروگاه هاي چرخه ترکيبي ، افزايش بازدهي ، کاهش مصرف سوخت فسيلي و اثرات مثبت زيست محيطي را بدنبال دارد به علاوه نصب اين نيروگاه ها سريعتر و سهل تر از نيروگاه هاي بخاري انجام مي شود.

نيروگاه‌هاي گازي


هزينه سرمايه گذاري پائين، دوره احداث کمتر، هزينه هاي ثابت بهره برداري کمتر، راه اندازي سريع تر، قدرت مانور بارگيري بيشتر و امكان ساخت داخل بخش اعظم تجهيزات نيروگاه‌ها ي گازي نسبت به ساير نيروگاه ها به خصوص نيروگاه هاي حرارتي ، از مزايايي است كه به اين نوع نيروگاه ها توجه بيشتري در گذشته شده است. لازم به ذكر است با بهره‌برداري از هر واحد بخش بخار نيروگاه‌‌هاي چرخه‌ي تركيبي، واحدهاي گازي مربوطه از آمار نيروگاه‌هاي گازي حذف مي شود و به آمار نيروگاه‌‌هاي چرخه‌ي تركيبي افزوده مي‌گردد .اين نيروگاهها عمدتاً تأمين کننده بار پيک مي باشند .

نيروگاه‌هاي بخاري


محدوديت در تأمين گاز طبيعي نيروگاه ها طي سالهاي گذشته و همچنين افزايش قيمت هاي سوخت بخصوص گازوئيل سبب شده است که استفاده از نيروگاههاي بخاري و احداث واحدهاي جديد در برنامه وزارت نيرو قرار گيرد لذا علاوه براحداث دو واحد 320 مگاواتي توسعه نيروگاه بيستون براي سال 1391 و1392، 2600 مگاوات نيروگاه بخاري ديگر نيز که شامل 650 مگاوات زغال سنگ سوز مي باشد ، در سالهاي آينده به بهره برداري خواهد رسيد . از دلايل ديگر عدم توجه به نيروگاه‌‌هاي بخاري، الگوي مصرف برق در كشور مي‌باشد كه انتظار مي‌رود در سال آينده نيز هم‌چنان به پيك‌گرايي خود ادامه دهد و نيروگاه‌هاي بخاري عمدتاً نيروگاه‌‌هاي بارپايه مي باشند. نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت كه ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي كه خود نوعي نيروگاه پايه هستند، نياز به نيروگاه‌هاي بخاري فسيل‌سوز را كاهش مي‌دهند. به هر حال انتظار مي‌رود تا سال 1393 سهم اين نيروگاه‌ها معادل 2/21 درصد از كل ظرفيت نيروگاه‌هاي كشور باشد.

نيروگاه‌‌هاي برقآبي


احداث نيروگاه‌‌هاي برقآبي به خاطر عدم استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، عدم توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي، کنترل سيلاب ها، رها سازي کنترل شده آب و توليد برق ارزان و ساير مزاياي ديگر، هميشه مورد توجه بوده‌اند. در سال‌هاي اخير نيز روند احداث اين نيروگاه‌‌ها افزايش يافته است و سهم آن‌ها در تأمين انرژي الكتريكي بيش‌تر شده است. پيش بيني مي شود با بهره‌برداري از نيروگاه‌‌هاي برقآبي در دست ساخت ، از سال 1389 تا پايان سال 1393 حدود 4452 مگاوات به ظرفيت اين نيروگاه‌ها اضافه شود و به 12247 مگاوات برسد كه معادل 7/13 درصد از كل ظرفيت نيروگاهي كشور خواهد بود که شامل نيروگاه هاي برقابي کوچک و تلمبه ذخيره اي مي باشد. نيروگاه‌هاي برقآبي به دليل قدرت مانور بالاي بهره‌برداري، از اهميت ويژه‌يي در پايداري شبكه دارند.

انرژي هسته‌يي


انرژي هسته اي کاربردهاي مفيد و مهمي از جمله درزمينه بهداشتي و درماني، کشاورزي و صنعتي دارد و ضروري است صنايع ما نيز درآينده براي بهره مندي از اين انرژي، هماهنگ با رشد صنعت و فناوري هسته اي صلح آميز رشد کند. انرژي هسته اي پاک ترين وارزان ترين انرژي دردنياست. هم اکنون ‪۱۷ درصد توليد انرژي دردنيا از طريق‪۴۲۰ نيروگاه اتمي که بخش عمده اي از آن در آمريکا و اروپا قرار دارد توليد مي شود و حدود ۳۰ نيروگاه اتمي نيز در حال ساخت است. بررسي هاي مختلف نشان مي دهد رشد نسبي توليد برق از نيروگاه هاي هسته يي طي دوره 20 ساله آينده، اجتناب ناپذير خواهد بود، به طوري که برنامه ريزي و تدوين استراتژي انرژي در سايه راهبردهاي متعارف و متکي به منابع انرژي هاي سنتي، ديگر جوابگوي اهداف توسعه پايدار به ويژه در کشورهاي در حال توسعه نخواهد بود. براساس برخي پيش بيني ها، ظرفيت نيروگاه هاي هسته يي در دنيا از 372 هزار مگاوات در سال 2007 به حدود 481 هزار مگاوات در سال 2030 افزايش خواهد يافت.

با توجه به برآورد تقاضا و مصرف انرژي كشور براي سال 1404 گزينه هاي مختلفي مورد نظر است که توسعه نيروگاههاي اتمي و توليد برق هسته‌‌اي مي تواند يكي از اصلي ترين و مهم ترين آن ها باشد . در اين راستا سازمان انرژي اتمي ايران بر اساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي و الزامات قانوني و مطالعات انجام شده توسط گروه‌هاي مختلف مطالعاتي موظف به توليد 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي در كشور شده است.

در صورتي كه برنامه ساخت نيروگاههاي هسته اي تا ظرفيت 20 هزار مگاوات تا سال 2025 محقق گردد، با احتساب ضريب توليد 60 درصد سالانه صدها ميليون بشكه نفت خام در مصارف نيروگاهي كشور صرفه جويي به عمل خواهد آمد كه ارزش اقتصادي آن بسيار قابل توجه خواهد بود. ضمناً از لحاظ اجتماعي و زيست محيطي نيز از توليد صدها هزار تن دي اكسيد كربن، هزاران تن ذرات معلق در هوا، صدها تن گوگرد و اكسيد نيتروژن ممانعت به عمل خواهد آمد. قدر مسلم آن است كه در صورتي كه ضريب توليد بيش از مقدار منظور شده باشد، صرفه هاي اقتصادي و زيست محيطي ساخت نيروگاه هسته اي به مراتب بيش از مقادير مذكور خواهد بود.

اهم فعاليت‌هاي در حال انجام براي توليد و توسعه‌ي برق هسته‌يي به چهار بخش عمده به شرح زير تقسيم مي‌گردد:

- طرح تكميل نيروگاه اتمي بوشهر

- احداث نيروگاه اتمي IR-360

- احداث واحدهاي جديد نيروگاه اتمي

- شناسايي و انتخاب ساختگاه‌هاي جديد براي تحقق 20 هزار مگاوات برق هسته‌يي

نيروگاه اتمي بوشهر


پس از تعليق پروژه‌ي نيروگاه هسته‌يي بوشهر توسط شركت KWU (گراف ورك يونيون) به دنبال موافقتنامه‌ي همكاري‌‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي بين دول جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه، قرارداد تكميل واحد اول نيروگاه هسته‌يي بوشهر مابين سازمان انرژي اتمي ايران و پيمانكار روسي وابسته به وزارت انرژي اتمي روسيه به امضاي طرفين قرارداد رسيد.

از اهداف مورد نظر در قرارداد با شركت اتم استروي اكسپورت (ASE) ضمن حداكثر استفاده از ساختمان‌ها و تجهيزات به جا مانده از طرح (KWU)، تكميل واحد مطابق طرح پيشرفته رآكتورهاي 1000 مگاواتي آب تحت فشار تحت عنوان MW)1000 – (VVER با ايجاد ايمني مطابق ضوابط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) بوده است.

هم اکنون کارشناسان ايراني با نيروهاي روسي در جريان راه اندازي نيروگاه همگام هستند و در تست هاي مختلف شركت مي كنند و همه گونه تجهيزات با حضور نيروهاي ايراني راه اندازي مي شود و تعدادي از نيروهاي ايراني هم به عنوان بهره بردار قسمت هايي از نيروگاه فعال هستند. به رغم فراز و فرودهاي مختلف در همکاري هاي في مابين ، مراحل انجام پروژه در حال تکميل است و مطابق آخرين توافقات اميد است نيروگاه بوشهر در سال 1389 راه اندازي شود.تجهيزات مورد نياز و سوخت نيروگاه به ميزان 80 تن به نيروگاه اتمي بوشهر ارسال شده است و تنها بخش کمي از تجهيزات باقي مانده است که در حال حمل مي باشد. نيروگاه اتمي IR-360
طراحي و احداث نيروگاه IR-360 به قدرت نامي 360 مگاوات از نوع آب تحت فشار با تكيه بر توان مهندسي داخلي آغاز و طراحي پايه آن هم اكنون در دست انجام مي‌باشد. مكان احداث اين نيروگاه پس از مطالعات صورت گرفته، ساختگاه دارخوين در استان خوزستان تعيين شده است.

طراحي پايه نيروگاه ۳۶۰مگاواتي دارخوين به نيمه راه خود رسيده است و تهيه فهرست بلند تامين کنندگان تجهيزات در شرکت اسنيکو فراهم شده است.قرارداد اين پروژه با يک شرکت پيمانکار عمومي داخلي به نام «سورنا» منعقد شده و فعاليت هاي طراحي پايه آن در حال انجام است.

نيروگاه اتمي بوشهر


سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي اهداف و وظايف محوله و هم‌چنين مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي مورخ 1/3/1384 مبني بر تحقق سهم انرژي هسته‌يي به ميزان 20 هزار مگاوات از كل انرژي الكتريكي توليدي در كشور، تهيه‌ي اسناد مناقصه احداث 2 واحد جديد نيروگاه هسته‌يي از نوع نسل سوم آب سبك تحت فشار به ظرفيت هر يك 1600 – 1000 مگاوات را تهيه و به مناقصه بين‌المللي گذاشته است. اسناد مناقصه تهيه شده از نظر ساختار، جزييات و مطالب و مباني كلي بر پايه‌ي موارد زير تهيه گرديده است:

- تجربه حاصله از قرارداد واحد اول نيروگاه هسته‌يي در بوشهر

- استراتژي احداث 20 هزار مگاوات برق هسته‌يي

- گزارش توجيهي احداث دومين نيروگاه هسته‌يي

- ضوابط نيروگاه‌هاي هسته‌يي در اروپا

- توصيه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي

بدون شك تحقق 20 هزار مگاوات برق هسته‌يي نيازمند ساختگاه‌هاي مناسب مطابق ضوابط و مقررات دفتر امور ايمني هسته‌يي كشور و به طبع استاندارهاي بين‌المللي مي‌باشد. در اين راستا شركت توليد و توسعه‌ي انرژي اتمي ايران ، اسناد مناقصه انتخاب ساختگاه‌هاي جديد در كشور را تهيه نموده است و مراحل شناسايي مشاورين ذي‌صلاح در دست اقدام مي باشد.

نيروگاههاي توليد پراکنده و توليد همزمان برق و حرارت (CHP و DG)


استفاده از نيروگاه هاي توليد پراکنده با راندمان بالا در شبکه هاي توزيع سبب کاهش تلفات و کاهش مصرف سوخت مي گردد و در صورتي که در کنار اين نوع واحدها در مناطق مناسب تأسيسات مربوط به توليد حرارت ، آب گرم و يا آب شيرين کن نصب گردند ، راندمان آنها نزديک به دو برابر مي شود . لذا احداث اين نوع نيروگاهها سبب افزايش راندمان و در نتيجه کاهش مصرف سوخت مي گردد . پيش بيني شده است که تا پايان برنامه پنجم حدود 2000 مگاوات از اين نوع نيروگاهها توسط بخش خصوصي و دولتي به ظرفيت نيروگاهي کشور اضافه گردد .

نيروگاههاي توربين انبساطي


در ايستگاه هاي فشارشکن گاز ، فشار گاز ورودي غالباً بيشتر از فشار خروجي از ايستگاه مي باشد . در جريان وقوع فرآيند کاهش فشار مقدار قابل توجهي انرژي نهفته در گاز در اثر فرآيند خفقاني به صورت گرما تلف مي گردد . براي جلوگيري از اتلاف اين انرژي با استفاده از توربين انبساطي که به موازات شيرهاي فشارشکن قرار مي گيرد ، توليد برق بدون مصرف سوخت صورت مي پذيرد . ظرفيت اين نوع توربين ها با توجه به ظرفيت ايستگاه تعيين مي گردد . پيش بيني شده است که تا پايان برنامه پنجم 100 مگاوات توربين انبساطي در ايستگاه هاي تقليل فشار نيروگاه ها نصب گردد .

طرح‌هاي افزايش كارايي توليد


لازم به ذكر است به موازات احداث ظرفيت‌هاي جديد نيروگاهي، موضوعات زير در ارتباط با افزايش كارايي تأسيسات توليد در برنامه‌ي پنجم توسعه نيز پيگيري مي گردد:

- بهسازي واحدهاي قديمي (Rehabilitation)

- بازتواني واحدهاي بخاري به منظور افزايش قدرت و بازدهي (Repowering)

- كاهش محدوديت توليد توربين‌هاي گازي با خنك كردن هواي ورودي به كمپرسور (سيستم FOG) ،

طرح افزايش كارايي توليد به منظور استفاده هر چه بيش‌تر از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و پتانسيل‌هاي موجود در نيروگاه‌هاي صنعت برق در سال 1378 تعريف شد و از ابتداي برنامه‌ي سوم توسعه كشور شروع گرديد. هدف از اجراي اين طرح انجام مطالعات لازم، در زمينه‌ي مشكلات موجود و شناسايي عوامل كاهش بازدهي و قدرت نيروگاه‌هاي حرارتي (گازي، بخاري و چرخه تركيبي) صنعت برق و ارايه‌ي راه حل و نيز اجراي طرح‌هاي رفع اين محدوديت‌ها بوده است.

در فصول گرم سال در اثر گرماي هوا، از قدرت توليدي واحدهاي گازي (نيروگاه‌هاي گازي و چرخه تركيبي) حدود 15 درصد كاسته مي‌شود. براي جبران درصدي از كاهش قدرت واحدهاي گازي ناشي از دما يكي از روش‌ها، نصب تأسيسات خنك‌كن هواي ورودي به كمپرسور مي‌باشد. با نصب اين تأسيسات، توليد واحدهاي نيروگاه‌هاي گازي ري و زاهدان و نيز واحدهاي گازي نيروگاه‌‌هاي چرخه تركيبي منتظر قائم، شهيد رجايي، قم، يزد و فارس در تابستان مجموعا بالغ بر 130 مگاوات افزايش يافت. در ضمن رفع محدوديت توليد در تعدادي از واحدهاي بخاري از قبيل نيروگاه‌هاي شهيد محمد منتظري، اصفهان و بندرعباس نيز در دستور كار طرح افزايش كارايي توليد بوده است كه اجراي اين پروژه‌ها نيز منجر به رفع بخشي از محدوديت واحدهاي مربوطه گرديده است.

با توجه به نتايج مثبت اجراي پروژه‌هاي سرمايش هواي ورودي به كمپرسور توربين‌هاي گازي، قرار است واحدهاي باقيمانده نيروگاه‌هاي فارس و قم و نيز 2 واحد گازي هر يك از نيروگاه‌هاي نيشابور و كرمان به سيستم‌هاي سرمايش هواي ورودي مجهز شوند كه پس از تخصيص اعتبارات مورد نياز نسبت به اجراي اين پروژه‌ها نيز اقدامات مقتضي صورت خواهد گرفت. ضمناً جهت صرفه‌جويي در مصرف سوخت گازوييل و كاهش مشكلات آلايندگي نيروگاه‌‌هاي ديزلي، در قالب پروژه‌هاي طرح افزايش كارايي توليد برق، دوگانه سوز كردن ديزل ژنراتورهاي كشور نيز مطرح مي باشد كه به طور نمونه 4 واحد ديزلي نيروگاه سنندج دوگانه سوز گرديده است.

انتقال


متناسب با افزايش ظرفيت توليد برق در كشور، برنامه‌ي احداث خطوط و پست‌هاي انتقال و فوق توزيع به منظور پاسخگويي به نياز كشور در برنامه‌ي پنجم توسعه پيش‌بيني شده است. اين تأسيسات علاوه بر امكان انتقال توان و انرژي از نيروگاه‌‌هاي جديد،‌در توسعه‌ي مناطق زيرپوشش شبكه به هم پيوسته و افزايش پايداري و قابليت اطمينان و كاهش تلفات شبكه نيز سهم قابل توجهي دارند. ( جدول 17) ميزان افزايش سالانه‌ي اين تأسيسات را نشان مي‌دهد.

پيش‌بيني مي‌گردد در سال‌‌ 1389 ، با توجه به اعتبارات تخصيص يافته ، عملاً كل ظرفيت توسعه محقق شود و به خصوص در سطح شبكه ي انتقال ، حدود نصف پيش بيني هاي انجام شده اجرا شود . ضمناً طول شبكه فيبر نوري در پايان برنامه‌ي پنجم به بيش از 27 هزار كيلومتر بالغ شود.

توزيع


توسعه‌ي شبكه‌هاي توزيع تابعي از تعداد، نوع و پراكندگي مشتركين، توسعه‌ي شهرها، برنامه‌هاي برق‌رساني به روستاها و ... مي‌باشد. ( جدول 18) ميزان افزايش سالانه‌ي برخي از اين پارامترها را در سال‌هاي 1388 و 1389 از برنامه‌ي چهارم توسعه ارايه مي‌نمايد. طبق اين جدول تعداد مشتركان صنعت برق با متوسط رشد سالانه 8/4 درصد از 21547 به 23665 هزار مشترك، فروش انرژي برق با رشد سالانه3/7 درصد از 152853 به 170804 ميليون كيلووات ساعت، طول شبكه‌ي فشار متوسط با متوسط رشد سالانه 7/4 درصد به 345 هزار كيلومتر و طول شبكه‌ي فشار ضعيف با متوسط رشد سالانه 4/3 درصد به 282 هزار كيلومتر و ظرفيت پست‌هاي توزيع با رشد متوسط سالانه 8/5 درصد به 78 هزار مگاولت آمپر بالغ خواهد شد. ضمناً انتظار مي‌رود كه با طراحي، نوسازي و سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب تلفات شبكه‌ي توزيع در سال 1389 نيز 13 درصد كاهش يابد.

احداث نيروگاه ها توسط بخش غير دولتي


طبق بند "ب" ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي و بر اساس سياست کلي وزارت نيرو ، موارد صدور مجوز احداث نيروگاه ها به بخش خصوصي به شرح زير است:

تا پايان سال 1388 موافقت احداث 42 نيروگاه به ظرفيت 27520 مگاوات به روش B.O.O براي بخش غير دولتي صادر شده است و قرارداد تبديل انرژي 15 نيروگاه به ظرفيت حدود 7134 مگاوات مبادله شده است .

لازم به ذکر است تاکنون نيروگاه هاي رودشور به ظرفيت 789 مگاوات ، فردوسي به ظرفيت 954 مگاوات ، کهنوج به ظرفيت 50 مگاوات ، عسلويه به ظرفيت 954 مگاوات ، خرمشهر به ظرفيت 486 ، نوشهر به ظرفيت 48 مگاوات و كاشان به ظرفيت 324 مگاوات وارد مدار شده اند و نيروگاه جنوب اصفهان نيز به ميزان 954 مگاوات به روش B.O.T به بهره برداري رسيده است .

همچنين قرارداد احداث پنج نيروگاه جمعاً به ظرفيت 3988 مگاوات به روش B.O.T با بخش غير دولتي در دست مذاکره است .