شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

خدمات عمومی  >  پرداخت الكترونيكي قبوض


شرا ِيط عمومي

کميسيون انفورماتيک بانکها موضوع: درخصوص روال پرداخت الکترونيکي قبوض در بانک هاي کشور مديريت محترم شرکت توانير با سلام احتراماً، پيرو جلسه مورخ 15/11/85 کميسيون انفورماتيک بانکها روال پرداخت الکترونيکي قبوض در بانک هاي کشور جهت اطلاع رساني به مشترکين آن شرکت تقديم حضور مي گردد:

 شر ايط عمومي

 1. مشترکين مي بايد در يکي از بانکهاي کشور حساب بانکي داشته باشند (در برخي از بانکها نوع حساب تفاوت نمي کند ولي در برخي از بانکها فقط حساب هي کارت مورد قبول مي باشد.)

 2. مشترکين مي بايد 2 رمز پرداخت غيرحضوري را از طريق تکميل فرم ثبت نام در شعبه ي که در آن حساب دارند دريافت نميند. (در برخي از بانکها که اين خدمات را بر روي حساب کارت ارائه مي دهند ين دو رمز به همراه کارت به مشتري داده مي وشد و يا مشتري مي تواند رمز دوم خود را از دستگاههي خودپرداز دريافت نمايد.)

 3. فقط قبوضي که در آنها عبارات شناسه قبض و شناسه پرداخت به همراه ارقام آنها درج شده باشند در پيانه هي غيرحضوري بانکها قابل پرداخت مي باشند.

 4. کليه پيانه هاي الکترونيکي پرداخت قبوض، در پيان عمليات، شمارهاي را به عنوان شماره پيگيري به مشتري اعلام مي نميند. جهت اطمينان از پرداخت قبض موردنظر مشتري شماره پيگيري را در قبض خود درج نميد و در برخي از بانکها پس از 24 ساعت و در سير بانکها بلافاصله مي تواند با ورود اطلاعات شماره پيگيري از پرداخت شدن قبض خود اطمينان حاصل نمايد.

 5. جهت جلوگيري از پرداخت مجدد قبض توسط سير اعضاي خانواده بهتر است مشتري تاريخ و نحوه پرداخت قبض خود را به همراه شماره پيگيري بر روي قبض بنويسد و همواره قبض و ته قبض را نزد خود نگهداري نمايد.

 6. در مواردي که مشتري بدليل مختلف نياز به پرداخت قبض خود در شرکتهاي خدماتي داشته باشد با دريافت صورتحساب بانکي خود و ارائه آن به همراه قبض پرداخت شده به شرکت خدماتي موردنظر مي تواند ين کار را انجام دهد. دبير کميسيون انفورماتيک بانکها نادر خواجه حق وردي