شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


ماشين لباسشويي
ماشين‌ لباسشويي‌ از جمله‌ دستگاههايي‌است‌ كه‌ روز به‌ روز بيشتر به‌ خانواده‌هاي‌ايراني‌ راه‌ پيدا مي‌كند. حداكثر مصرف‌ ماشين‌لباسشويي‌ حدود 3/5 كيلو وات‌ در ساعت‌ است‌كه‌ بيشتر اين‌ انرژي‌ صرف‌ گرم‌ كردن‌ آب‌ به‌كار مي‌رود. بنابراين‌ اگر براي‌ تغذيه‌ آب‌ ماشين‌لباسشويي‌ از سيستم‌ آب‌ گرم‌ منزل‌ استفاده‌شود و يا برنامه‌ شستشو با آب‌ سرد ماشين‌ به‌كار رود بيش‌ از 2 كيلووات‌ در هر ساعت‌ از كارماشين‌ در مصرف‌ برق‌ صرفه‌ جويي‌ مي‌شود.

يك‌ لكه‌گيري‌ مقدماتي‌ لباسها، در اغلب‌ مواردكمك‌ مي‌كند تا ماشين‌ لباسشويي‌ در برنامه‌هاي‌ باآب‌ سرد به‌ خوبي‌ لباسها را پاك‌ و تميز بشويد.
اگر فيلتر ماشين‌ لباسشويي‌، در سيكل‌شستشو تميز نمي‌شود بعد از هر بار استفاده‌آن‌ را تميز كنيد و سالي‌ يك‌ بار فيلترهاي‌ آب‌گرم‌ و سرد را كه‌ در پشت‌ ماشين‌ قرار دارندتميز كنيد.
نظافت‌ عمومي‌ ماشين‌ به‌ كم‌ شدن‌ مصرف‌انرژي‌ و افزايش‌ عمر مفيد آن‌ كمك‌ مي‌كند.
براي‌ صرفه‌ جويي‌ در مصرف‌ برق‌ وهمچنين‌ آب‌ بهتر است‌ صبر كنيد تا لباسهايي‌كه‌ بايد شسته‌ شوند به‌ حدي‌ برسند كه‌ ظرفيت‌ماشين‌ تكميل‌ شود سپس‌ ماشين‌ را در حداقل‌دماي‌ مناسب‌ و مورد لزوم‌ تنظيم‌ كنيد تا ازمصرف‌ بيش‌ از حد برق‌ و اتلاف‌ آب‌ گرم‌جلوگيري‌ گردد.
به‌ هيچ‌ وجه‌ از ماشين‌ لباسشويي‌ درساعات‌ اوج‌ مصرف‌ استفاده‌ نكنيد روزهاي‌تعطيل‌ و ساعتهاي‌ اوليه‌ صبح‌ بهترين‌ اوقات‌براي‌ روشن‌ كردن‌ ماشين‌ لباسشويي‌ است‌.
اگر امكان‌ خشك‌ كردن‌ لباسها در هواي‌آزاد وجود دارد مي‌توان‌ از برنامه‌ خشك‌ كن‌ماشين‌ استفاده‌ نكرد.