شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


بهترين خريد بهترين استفاده

در چند دهه‌ اخير بخش‌ خانگي‌ مبدل‌ به‌ يك‌بخش‌ اقتصادي‌ بسيار بزرگ‌ شده‌ و قدرت‌خريد در آن‌ روز به‌ روز بيشتر مي‌شود. در گذشته‌ نه‌ چندان‌ دور تعداد وسايل‌ برقي‌مورد استفاده‌ يك‌ خانواده‌ به‌بطور متوسط 3 يا4 وسيله‌ برقي‌ از قبيل‌ لامپ‌، يخچال‌، راديو وتلويزيون‌ بوده‌ كه‌ امروزه‌ به‌ بيش‌ از 10 تا 15وسيله‌ رسيده‌ و همچنان‌ رو به‌ افزايش‌ است.وسايلي‌ همچون‌ كولر، پنكه‌، اتو، جاروبرقي‌، پلوپز، فريزر، لباسشويي‌، آرامپز، مخلوطكن‌و... بقدري‌ در زندگي‌ ما جا باز كرده‌اند كه‌حتي‌ فكر استفاده‌ نكردن‌ از آنها نيز ناراحت‌كننده‌ است‌. البته‌ هر وسيله‌ جديد، به‌ همراه‌ خود رفاه‌بيشتري‌ را براي‌ خانواده‌ به‌ ارمغان‌ مي‌آوردبطوريكه‌ همه‌ در پي‌ خريد و استفاده‌ از آنها هستند. وقتي‌ تعداد وسايل‌ مورد استفاده‌ زياد شد وميزان‌ استفاده‌ از آنها نيز افزايش‌ يافت‌، بديهي‌است‌ كه‌ هزينه‌ برق‌ نيز افزايش‌ مي‌يابد و به‌دليل‌ وجود قيمتهاي‌ تصاعدي‌، اين‌ هزينه‌مي‌تواند به‌ هزينه‌ سنگيني‌ مبدل‌ شود، اماتحقيقات‌ گوناگون‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ استفاده‌نادرست‌ از اين‌ وسايل‌ نيز عامل‌ بسيار مهمي‌در افزايش‌ هزينه‌ برق‌ است‌. ما در اين‌ بخش‌ سعي‌ مي‌كنيم‌ توصيه‌هايي‌در رابطه‌ با خريد بهتر و استفاده‌ بهتر از وسايل‌خانگي‌ براي‌ شما مطرح‌ كنيم‌. شما پي‌ مي‌بريدراههايي‌ براي‌ كاهش‌ مصرف‌ برق‌، نوع‌ و يااندازه‌ وسيله‌ برقي‌ خريداري‌ شده‌ و يا جابجايي‌زمان‌ استفاده‌ از وسايل‌ خانگي‌ وجود دارد كه‌ضمن‌ صرفه‌ جويي‌ در مصرف‌ برق‌ به‌ رفاه‌شما به‌ هيچ‌ وجه‌ لطمه‌ وارد نمي‌شود.