شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


تلويزيون
تلويزيون‌ نيز مانند يخچال‌ از جمله‌دستگاههاي‌ خانگي‌ است‌ كه‌ به‌ اكثر خانه‌هاي‌ايراني‌ راه‌ يافته‌است‌. نگهداري‌ درست‌ از تلويزيون‌، مصرف‌ برق‌آن‌ را كاهش‌ مي‌دهد، پيش‌ از هر چيز توجه‌ كنيدكه‌ دستگاه‌ را در نزديكي‌ منابع‌ حرارت‌ زا(شوفاژ، بخاري‌ و...) قرار ندهيد تا در خنك‌شدن‌ آن‌ خللي‌ ايجاد نشود.
پشت‌ تلويزيون‌ نبايد به‌ جايي‌ چسبيده‌باشد تاگردش‌ هوا به‌ راحتي‌ صورت‌ بگيرد وهمچنين‌ تلويزيون‌ نبايد در معرض‌ رطوبت‌ يا نور مستقيم‌ خورشيد باشد.
هنگام‌ تميز كردن‌ تلويزيون‌، فقط بايد ازيك‌ پارچه‌ مرطوب‌ استفاده‌ كرد و هيچ‌ مايع‌شوينده‌اي‌ به‌ كار نبرد.
از به‌ كاربردن‌ حشره‌ كشها در كنارتلويزيون‌ و هنگام‌ روشن‌ بودن‌ آن‌ نيز بايد جدا خودداري‌ كرد گذاشتن‌ گلدان‌ ياهرگونه‌ ظرف‌آب‌ ديگري‌ بر روي‌ تلويزيون‌ كه‌ باكوچكترين‌حركتي‌ امكان‌ ريختن‌ و صدمه‌ رساندن‌ به‌تلويزيون‌ را دارد نيز دور از احتياط است‌ و بايداز آن‌ اجتناب‌ كرد.
سعي‌ كنيد روشن‌ بودن‌ و تماشاي‌تلويزيون‌ به‌ صورت‌ يك‌ عادت‌ در نيايد درمواقعي‌ كه‌ اعضاي‌ خانواده‌ در كنار يكديگرهستند و يا زمان‌ برگزاري‌ مهماني‌ها به‌ كاربردن‌ وسايل‌ صوتي‌ نظير راديو ضبط بسيارمناسبتر، اقتصادي‌تر و دلپذيرتر است‌.