شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


جارو برقي
در خريد جاروبرقي‌ به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ كنيدكه‌ نوعي‌ از آن‌ را انتخاب‌ نماييد كه‌ قدرتش‌متناسب‌ با نياز شما باشد انتخاب‌ جاروبرقي‌بسيار پرقدرت‌، لزوما بهترين‌ انتخاب‌ نيست‌رعايت‌ نكات‌ زير در كاهش‌ مصرف‌ برق‌ اين‌ وسيله‌ بسيار موثر است‌.

جارو برقي‌ بايد هميشه‌ كاملا تميز باشدو لوله‌هاي‌ آن‌ گرفتگي‌ نداشته‌ باشد تا فشاري‌به‌ موتور نيايد.
كيسه‌ آشغال‌ جاروبرقي‌ را هميشه‌ قبل‌ ازپر شدن‌ كامل‌، عوض‌ كنيد و فيلتر آن‌ را لااقل‌دوبار در سال‌ شستشو ياتعويض‌ نماييد. در هنگام‌ استفاده‌ از جارو حتما دقت‌ كنيدكه‌ آشغالهاي‌ مرطوب‌ يا اشياء بزرگ‌ و تيز را ازسر راه‌ دور كنيد زيرا اين‌ اشيا مي‌توانند به‌موتور دستگاه‌ ضربه‌ وارد كنندو توان‌ آن‌ را كاهش‌،و به‌ اين‌ ترتيب‌ مصرف‌ برق‌ را افزايش‌ دهند.
در جاروهاي‌ برقي‌، معمولا چندين‌ درجه‌قدرت‌ كشش‌ وجود دارد، براي‌ نظافت‌ هر بخش‌منزل‌، از قدرت‌ لازم‌ ونه‌ قدرت‌ بيشتر استفاده‌كنيد.
از كار مداوم‌ با جاروبرقي‌ بپرهيزيد زيراروشن‌ بودن‌ دراز مدت‌ به‌ موتور دستگاه‌ فشارزيادي‌ وارد مي‌كند 10 دقيقه‌ كار سپس‌ 10دقيقه‌ استراحت‌ روش‌ مناسبي‌ براي‌ استفاده‌ ازجاروبرقي‌ مي‌باشد.