شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


الگوي مصرف و عمر وسايل

بعضي‌ از وسايل‌ خانگي‌ از قبيل‌ يخچال‌ وفريزر باوجود كم‌ مصرف‌ بودن‌ چون‌ زياد ازآنها استفاده‌ مي‌شود در نتيجه‌ بخش‌ بزرگي‌ ازمصرف‌ خانگي‌ راتشكيل‌ مي‌دهند بعضي‌ ديگراز اين‌ وسايل‌ مانند لباسشويي‌ و جاروبرقي‌بسيار پرمصرف‌ هستند اما چون‌ زمان‌ كوتاهي‌از آنها استفاده‌ مي‌شوددر كل‌ مصرف‌ خانگي‌سهم‌ بزرگي‌ ندارد. انتخاب‌ صحيح‌ و استفاده‌ درست‌ از وسايل‌خانگي‌ نه‌ فقط مصرف‌ انرژي‌ و در نتيجه‌هزينه‌هاي‌ خانواده‌ را كاهش‌ مي‌دهد و سرمايه‌بزرگي‌ را براي‌ توسعه‌ كشور ذخيره‌ مي‌كند،بلكه‌ بر عمر اين‌ دستگاهها نيز مي‌افزايد. تمام‌دستگاههاي‌ خانگي‌ داراي‌ عمر مشخصي‌هستند كه‌ بر اساس‌ تعداد ساعتهاي‌ مصرف‌ ودر شرايط استفاده‌ درست‌، محاسبه‌ مي‌شود.بديهي‌ است‌ هر اندازه‌ فشار مصرف‌ برآنهاكمتر باشد اين‌ دستگاهها بيشتر عمرخواهند كرد. به‌ عنوان‌ مثال‌، عمر متوسطسماوربرقي‌ 5000 ساعت‌ مي‌باشد پس‌ اگر روزي‌ يك‌ ساعت‌ از آن‌ با ظرفيت‌ كامل‌ استفاده‌شود اين‌ وسيله‌ برقي‌ مي‌تواند 5000 ساعت‌معادل‌ 14 سال‌ كار كند. توصيه‌ مي‌شود هنگام‌ خريد وسايل‌ برقي‌به‌ عمر آنها كه‌ در دفترچه‌هاي‌ راهنما درج‌مي‌شود دقت‌ كنيد البته‌ لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌كه‌ عمر اين‌ وسايل‌ تنها در شرايطي‌ صادق‌است‌ كه‌ فشار اضافي‌ به‌ دستگاهها وارد نيايد وطبق‌ سفارشهاي‌ توليد كننده‌ از آنها استفاده‌شود