شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


يخچال و فريزر
امروزه‌ استفاده‌ از يخچال‌ و فريزر دركشور ما تقريبا به‌ صورت‌ عمومي‌ در آمده‌است‌ بنابر آمار موجود 91 درصد خانوارهاي‌شهري‌ و 50 درصد خانوارهاي‌ روستايي‌داراي‌ يخچال‌ هستند. يخچالهاي‌ ساخت‌ ايران‌هنوز به‌ نسبت‌ يخچالهاي‌ خارجي‌ مصرف‌ برق‌بسيار زيادي‌ دارندولي‌ خوشبختانه‌كارخانجات‌ توليد كننده‌ يخچال‌ در سالهاي‌اخير برنامه‌هاي‌ وسيعي‌ را براي‌ بهبود توليدات‌داخلي‌ آغاز كرده‌اند.

اولين‌ نكته‌اي‌ كه‌ هنگام‌ خريد يخچال‌ بايدمورد توجه‌ قرار گيرد دقت‌ به‌ نشان‌ استاندارد،موارد ايمني‌ و مصرف‌ انرژي‌ است‌
اندازه‌ يخچال‌ بايد با توجه‌ به‌ تعداد افرادخانواده‌ گرمسير يا سردسير بودن‌ محل‌سكوت‌ و دوري‌ و نزديكي‌ به‌ مركز فروشي‌انتخاب‌ شود. مثلا اگر ما امكانات‌ خريد نزديك‌ داريم‌ خريد يك‌ يخچال‌ بزرگ‌ كه‌ نتوانيم‌ از همه‌ظرفيت‌ آن‌ استفاده‌ كنيم‌ انتخاب‌ درستي‌نخواهد بود زيرا اگر يخچال‌ ما خالي‌ يا نيمه‌خالي‌ بماند در واقع‌ انرژي‌ را هدر داده‌ايم‌.
هنگام‌ انتخاب‌ محل‌ يخچال‌ بيش‌ از هرچيز بايد توجه‌ كنيد كه‌ آن‌ را نزديك‌دستگاههاي‌ گرمايي‌ (اجاق‌ گاز، شوفاژ،...) يازير تابش‌ مستقيم‌ خورشيد قرار ندهيد و فضاي‌پشت‌ دستگاه‌ بايد براي‌ گردش‌ هوا كافي‌ باشد.
تا حد امكان‌ از باز و بسته‌ كردن‌ دريخچال‌ بپرهيزيد بارعايت‌ اين‌ نكته‌ ساده‌ مي‌توان‌ تا5% در مصرف‌ برق‌ صرفه‌ جويي‌ كرد.
مواد غذايي‌ گرم‌ ياداغ‌ را قبل‌ از سرد شدن‌كامل‌ در يخچال‌ قرار ندهيد.
ظرفهاي‌ غذا را با نايلون‌ و يا درمخصوص‌ و يا ورق‌ آلومينيوم‌ بپوشانيد وساير مواد غذايي‌ را نيز در حد امكان‌ دركيسه‌هاي‌ عايق‌ بگذاريد تا برفك‌ توليد نشود وبوي‌ نامطبوع‌ در يخچال‌ پخش‌ نگردد و محيطبهداشتي‌ سالمتري‌ در يخچال‌ فراهم‌ شود.
برفكها رابه‌ طور منظم‌ آب‌ كنيد زيرا به‌محض‌ اينكه‌ قشر برفك‌ به‌ ضخامت‌ 5 ميليمتربرسد مصرف‌ انرژي‌ از حد عادي‌ بالاتر مي‌رود.
در يخچالهاي‌ جديد ممكن‌ است‌ سيستم‌برفك‌ پاك‌ كني‌ اتوماتيك‌ وجود داشته‌ باشد به‌صورتي‌ كه‌ يخچال‌ بدون‌ دخالت‌ مصرف‌ كننده‌در زمان‌ لازم‌ برفكها را آب‌ كند و به‌ اين‌ ترتيب‌مصرف‌ انرژي‌ كاهش‌ يابد. هرگز در پاك‌ كردن‌برفكها از وسايل‌ نوك‌ تيز يا فلزي‌ استفاده‌ نكنيد.
لوله‌هاي‌ پشت‌ يخچال‌ را حداقل‌ دوبار درسال‌ گردگيري‌ و تميز كنيد.
لاستيكهاي‌ عايق‌ دور يخچال‌ را تميز نگاه‌داريد و در صورت‌ كهنه‌ و فرسوده‌ بودن‌ و يا ازدست‌ دادن‌ خاصيت‌ آهنربايي‌ كه‌ باعث‌ مي‌شوددرزهاي‌ در به‌ بدنه‌ به‌ خوبي‌ متصل‌ نشود، آنهارا تعويض‌ كنيد.
جداره‌هاي‌ داخلي‌ يخچال‌ را به‌ طور منظم‌باتوجه‌ به‌ توصيه‌هاي‌ كارخانه‌ سازنده‌ تميز كنيد براي‌ اين‌ كار مي‌توان‌ از محلول‌ آب‌ وجوش‌ شيرين‌ (يك‌ قاشق‌ جوش‌ شيرين‌ در يك‌ليتر) بهره‌ گرفت‌ و از به‌ كار بردن‌ پودرلباسشويي‌ و مايع‌ ظرفشويي‌ پرهيز كرد.
از گذاشتن‌ هر گونه‌ پارچه‌ بر روي‌ طبقات‌يخچال‌ بايد جدا. پرهيز كرد.چون‌ اين‌ كار ازگردش‌ هوا در يخچال‌ جلوگيري‌ مي‌كند ومصرف‌ برق‌ آن‌ را افزايش‌ مي‌دهد.
در ساعتهاي‌ اوج‌ مصرف‌ مي‌توان‌قالبهاي‌ يخي‌ كه‌ مصرف‌ ندارند را در قسمت‌پايين‌ يخچال‌ قرار داد تا به‌ اين‌ ترتيب‌ موتوريخچال‌ در اين‌ ساعتها كمتر كار كند.
به‌ منظور تهويه‌ هوا در اطراف‌ يخچال‌ وفريزر سعي‌ كنيد فاصله‌ مناسب‌ از ديوارهاحفظ شود و با استفاده‌ از پايه‌هاي‌ متحركي‌ كه‌زير اينگونه‌ لوازم‌ قرار مي‌دهند به‌ افزايش‌ عمرمفيد آنها كمك‌ كنيد.
در صورت‌ وجود لامپ‌ روشنايي‌ دريخچال‌ مطمئن‌ شويد كه‌ هنگام‌ بسته‌ شدن‌ در،لامپ‌ خاموش‌ مي‌شود.
در صورتي‌ كه‌ ناچار به‌ جابجايي‌ يخچال‌هستيد، حداقل‌ دو ساعت‌ پس‌ از تغيير محل‌، يخچال‌را به‌ برق‌ متصل‌ كنيد.
كليه‌ موارد فوق‌ را در مورد فريزر نيز بايدرعايت‌ كرد.