شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


وسايل گرم كننده و خنك كننده
امروزه‌ به‌ خاطر آب‌ و هواي‌ گرم‌كشورمان‌،كولر در رده‌ وسايل‌ لازم‌ براي‌ تامين‌رفاه‌ خانواده‌ها قرار گرفته‌ است‌. كولرهاي‌ آبي‌،بسيار كمتر از كولرهاي‌ گازي‌، برق‌ مصرف‌مي‌كنند (500 وات‌ در برابر 2000 وات‌) وتعدادشان‌ نيز بسيار بيشتر است‌.
ظرفيت‌ كولر خود را حتما متناسب‌ بافضاي‌ مورد استفاده‌ انتخاب‌ كنيد. استفاده‌ ازكولرهاي‌ بزرگتر از نياز شما فقط انرژي‌ راتلف‌ مي‌كند.
اگر كانال‌ كشي‌ كولر از خارج‌ ساختمان‌انجام‌ گرفته‌ بهتراست‌ با استفاده‌ از عايق‌ كاري‌ به‌ وسيله‌ پشم‌ شيشه‌ يا با به‌ كار بردن‌ سايبان‌،از اتلاف‌ سرما در اثر تابش‌ مستقيم‌ خورشيدبر كانالها جلوگيري‌ كرد.
در صورت‌ امكان‌ پوشالهاي‌ كولر را هرسال‌ عوض‌ كنيد و لايه‌ پوشالها را ضخيم‌ترنماييد. تميز كردن‌ كولر و بررسي‌ كردن‌ آن‌براي‌ رفع‌ اشكالات‌ برقي‌ احتمالي‌، كاركرد كولررا بهبود بخشيده‌ و به‌ عمر آن‌ مي‌افزايد. در صورتي‌ كه‌ هواي‌ اتاق‌ در زمستان‌بيش‌ از اندازه‌ مورد نياز گرم‌ بود به‌ جاي‌ بازكردن‌ در و پنجره‌ها، وسايل‌ گرم‌ كننده‌ راخاموش‌ كنيد همچنين‌ در تابستان‌، استفاده‌ ازپنجره‌ در تمامي‌ فضاها براي‌ بهره‌مندي‌ ازتهويه‌ طبيعي‌ به‌ سلامت‌ روحي‌ و فيزيكي‌ افرادخانواده‌ نيز كمك‌ مي‌كند. حتي‌الامكان‌ از هواي‌طبيعي‌ استفاده‌ كنيد و تنها در مواقع‌ ضروري‌،وسايلي‌ نظير كولر و يا بخاري‌ را مورد استفاده‌قرار دهيد.
هر فصل‌ لباس‌ خاص‌ خود را مي‌طلبدسعي‌ كنيد به‌ جاي‌ استفاده‌ بيش‌ از حد ازوسايل‌ تهويه‌ محيط، از لباس‌ مناسب‌ همان‌فصل‌ استفاده‌ كنيد اين‌ كار علاوه‌ بر جلوگيري‌از ضرر اقتصادي‌ و اتلاف‌ منابع‌ انرژي‌، سبب‌پيشگيري‌ از ابتلا به‌ بيماريهاي‌ فصلي‌ و ايجاد تعادل‌ در سيستم‌ حرارتي‌ بدن‌ مي‌گردد.
غير اقتصادي‌ترين‌ وسيله‌ براي‌ گرم‌كردن‌ محيط، بخاري‌ برقي‌ و جهت‌ تهيه‌ آب‌گرم‌، آبگرمكن‌ برقي‌ است‌. به‌ علت‌ مصرف‌ زيادبرق‌ در اينگونه‌ لوازم‌، بهتر است‌ از وسايل‌ باسوختهاي‌ جايگزين‌ نظير نفت‌ و گاز استفاده‌ كنيد.