شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   راهنماي مشتركين                                  خدمات عمومی  >  توصيه ها


ايمني در خانه

با توجه‌ به‌ مصرف‌ روزافزون‌ وسايل‌خانگي‌ برقي‌ ضروري‌ است‌ كليه‌ اعضاي‌خانواده‌ بااصول‌ صحيح‌ كار با اين‌ وسايل‌ آشناشده‌ و از خطرات‌ موجود مطلع‌ گردند. بدن‌ انسان‌ در مقابل‌ عبور جريان‌ برق‌،مانند يك‌ جسم‌ هادي‌ عمل‌ مي‌كند. البته‌ بدن‌انسان‌ مانند اجسام‌ فلزي‌ با مقاومت‌ كم‌ نيست‌بلكه‌ از مواد آلي‌ و نيمه‌ مايع‌ كه‌ مقاومت‌ آنهازياد است‌ تشكيل‌ شده‌ و به‌ همين‌ علت‌ جريان‌برق‌ در حين‌ عبور از آن‌ افت‌ پيدا كرده‌ و ايجاد حرارت‌ نسبتا زيادي‌ مي‌نمايد.
عبور جريان‌ برق‌ از بدن‌ انسان‌ سبب‌ بروزعوارض‌ ناگواري‌ از جمله‌ ايست‌ قلبي‌، بيهوشي‌،فلج‌ تنفسي‌ و خفگي‌، سوختگي‌ و انقباضات‌عضلاني‌ كه‌ گاهي‌ اين‌ عامل‌ سبب‌ پرتاب‌ مصدوم‌ ودر نتيجه‌ شكستگي‌ استخوان‌ نيز مي‌گردد، مي‌شود. در برق‌ گرفتگي‌ عامل‌ اصلي‌ و مخاطره‌آميزشدت‌ جريان‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر عامل‌ مرگ‌مصدوم‌ شدت‌ جريان‌ مي‌باشد.
جريان‌ برق‌ باشدت‌ دوميلي‌ آمپر فقط لرزش‌ خفيفي‌ در بدن‌ايجاد مي‌كند و جريانهاي‌ بالاتر از نه‌ ميلي‌ آمپرسبب‌ بروز شوك‌ زودگذر در سطح‌ بدن‌مي‌شود و در جريانهاي‌ بالاتر از سي‌ ميلي‌ آمپرخطر مرگ‌ انسان‌ راتهديد مي‌كند

نكات‌ ايمني‌ زير را جدي‌ بگيريد
هيچ‌ وقت‌ سيم‌ برق‌ را از روي‌ محلهاي‌ تيز ردنكنيد چون‌ ممكن‌ است‌ سيم‌ بريده‌ شده‌ وقسمتي‌ از آن‌ لخت‌ شود. سيم‌ بريده‌ شده‌راهيچوقت‌ با نوار چسب‌ وصل‌ نكنيد حتما آن‌را كوتاه‌ و يا تعويض‌ نماييد و هميشه‌ مراقب‌باشيدكه‌ در مسير سيمهاي‌ برق‌ داخل‌ ديوارميخ‌ كوبيده‌ نشود.
به‌ هيچ‌ وجه‌ سيم‌ لخت‌ را داخل‌ سوراخهاي‌پريز نكنيد و اگر دو شاخه‌ يك‌ وسيله‌ برقي‌ شكسته‌ است‌ هر چه‌ سريعتر يك‌ دو شاخه‌سالم‌ تهيه‌ كنيد از يك‌ پريز برق‌ براي‌ چندوسيله‌ برقي‌ استفاده‌ نكنيد و از كشيدن‌ سيم‌ ازكف‌ منزل‌ يا زير فرش‌ كه‌ احتمال‌ برخورد پاي‌افراد با آن‌ و يا پوسيدن‌ سيم‌ وجود داردخودداري‌ كنيد.
سيم‌ كشي‌ ساختمان‌ خود را به‌ افراد مجرب‌ وكاردان‌ سپرده‌ تا مقطع‌ كابلهاي‌ ساختمان‌ رامتناسب‌ با قدرت‌ دستگاهها و وسايل‌ برقي‌مورد استفاده‌ انتخاب‌ نمايد. تنها زدن‌ يك‌ جرقه‌كافي‌ است‌ تا خداي‌ نكرده‌ سرمايه‌ و حاصل‌ يك‌عمر تلاش‌ شما نابود گردد.
حتي‌ المقدورپريزهاي‌ برق‌ را دور از دسترس‌اطفال‌ كار بگذاريد و حتما براي‌ آنها از در پوش‌مخصوص‌ استفاده‌ نماييد و مراقب‌ باشيد كه‌ كليدهاو پريزها از محل‌ خود خارج‌ نشده‌ و دوشاخه‌هاي‌وسايل‌ برقي‌ شما شكستگي‌ نداشته‌ باشد.
چنانچه‌ در زمينه‌ برق‌ تخصص‌ نداريد. اقدام‌به‌ تعمير ياتعويض‌ قطعات‌ برق‌ دار ننماييد وكارهاي‌ پچيده‌ رابه‌ يك‌ نفر متخصص‌ بسپاريد.
هنگام‌ تعويض‌ لامپ‌ سوخته‌ يا شكسته‌ حتما كليد چراغ‌ را خاموش‌ كنيد و بااستفاده‌ ازفازمتر از قطع‌ جريان‌ برق‌ مطمئن‌ شويد.هميشه‌ از زيرپايي‌ مقاوم‌ و عايق‌ استفاده‌ كنيد.
قبل‌ از روشن‌ كردن‌ هر وسيله‌ برقي‌ ياوصل‌كليد از خشك‌ بودن‌ كامل‌ دستهايتان‌ اطمينان‌حاصل‌ كنيد.
در محيطهاي‌ مرطوب‌ مانند حمام‌ ودستشويي‌ از وسايلي‌ مثل‌ بخاري‌ برقي‌،سشوار، ريش‌ تراش‌ يا ماشين‌ لباسشويي‌استفاده‌ نكنيد.
پس‌ از استفاده‌ از وسايل‌ برقي‌ براي‌ خاموش‌كردن‌ آنها ابتدا از كليد دستگاه‌ استفاده‌ كنيدوهرگز دو شاخه‌ وسيله‌ برقي‌ روشن‌ رااز پريزنكشيد.
رعايت‌ نكردن‌ اصول‌ ايمني‌، نشانه‌ دانش‌،مهارت‌ يا شهامت‌ نيست‌ بلكه‌ گوياي‌ بي‌ توجهي‌است‌ كه‌ قطعا خسارتهاي‌ جبران‌ ناپذيري‌ واردمي‌سازد.
در صورت‌ بروز حادثه‌ با حفظ خونسردي‌ كامل‌اقدامات‌ زير را انجام‌ دهيد
مصدوم‌ برق‌زده‌ مي‌بايست‌ به‌ سرعت‌ ازجريان‌ برق‌ جدا گردد. براي‌ اين‌ كار چند نكته‌بايد رعايت‌ شود . در صورتي‌ كه‌ برق‌ گرفتگي‌باولتاژ بالا (فشار قوي‌) باشد از افرادمتخصص‌ كمك‌ گرفت‌ و اگر برق‌ گرفتگي‌ باولتاژ كم‌ باشد (برق‌ منازل‌) كليد برق‌ را بلافاصله‌ خاموش‌ كرده‌ و با فيوز برق‌ رابازكنيد. در غير اين‌ صورت‌ مي‌توانيد با استفاده‌ ازيك‌ قطعه‌ چوب‌ خشك‌، پارچه‌، پلاستيك‌ و ياروزنامه‌ چند بار تا شده‌ و قرار دادن‌ يك‌ جسم‌عايق‌ در زير پا (نظير يك‌ تكه‌ لاستيك‌ خشك‌)،مصدوم‌ را از تماس‌ با سيم‌ برقدار جدا نماييد. در هيچ‌ شرايطي‌ بدون‌ عايق‌ كردن‌ خود نبايدبدن‌ شخص‌ برق‌ گرفته‌ را لمس‌ نماييد زيرا بي‌ترديد خودتان‌ نيز دچار عارضه‌ برق‌ گرفتگي‌خواهيد شد. بلافاصله‌ از افرادي‌ كه‌ در محل‌ حادثه‌حضور دارند براي‌ خبر كردن‌ پزشك‌ و آوردن‌آمبولانس‌ كمك‌ بگيرند.