شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   پيشگامان انرژى


لاتيمر (Latimer (1848
لوئيس ها وارد لاتيمر در سال 1848 در چلسي متولد شد . در هنگام جواني، لاتمر ترسيم مكانيكي را فرا گرفت. زماني كه در اداره ثبت اختراع در بوستن مشغول به كار بود . در 1880 ، او از طرف Hiram Maxim در كمپاني چراغهاي برقي آمريكا ، استخدام شد،
به منظور رشد و ارتقاء تجارت لامپهاي الكتريكي پر دوام . در سال 1882 ، لاتيمر دستگاهي را اختراع كرد براي تائيد و كاركرد بيشتر رشته كربني استفاده شده در لامپ هاي الكتريكي و حق ثبت آن را به Maxim Electric داد. او همچنين سر پيچ لامپ اختراع كرد . در نصب و راه اندازي چراغهاي خياباني در نيويورك فيلادلفيا و لندن نظارت داشت .
در 1884 ، لاتميد مهندسي خود را از شركت لامپ الكتريكي اديسون دريافت كرد جايي كه او او تنها ، آفريقايي در ميان آمريكايي هاي عضو " پيشگامان اديسيون " بود . ( گروه مخترعان توماس اديسون ) هنگامي كه براي اديسون كاري مي كرد. لاتير ، اولين كتاب دستي در زمينه سيستم لامپ هابا عنوان " چراغهاي برقي تابان " را به تحرير درآورد . اگر چه اكنون در لامپ ها از فلمان هاي ( رشته هاي ) تنگستن استفاده مي شود به جاي كربن، اما كارهاي لايتمر كمك بزرگي به استفاده از لامپهاي برقي كرد.