شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   پيشگامان انرژى


استنلي (Stanley (1858
William Stanley در سال 1858 متولد شد. در طول زندگي‌اش 129 حق امتياز براي گستره وسيعي از قطعات الكتريكي دريافت كرد. مهمترين آنها سيم‌پيچ القاء بود كه يك تبديل‌كننده بود كه جريان الكتريكي متناوب توليد مي‌كرد. در سالهاي 1880 هر سيستم توزيع الكتريسيته از جريان مستقيم استفاده مي‌كرد. مسئله اين است كه انتقال DC در فاصله‌هاي زياد ازنظر عملي ناممكن، نيازمند سيم‌هاي كلفت و خطرناك است و نمي‌تواند براي دادن روشنايي استفاده شود. در مقابل سيستم‌هاي جريان متناوب، اين اشكالات را ندارند ولتاژ سيستم‌هاي AC مي‌توانست با استفاده از سيم‌پيچ‌هاي القا تغيير كند اما هنوز هيچ سيستم سيم‌پيچ عملي اختراع نشده بود. حق امتياز 611 و 349 استنلي همه اينها را عوض كرد و يك شكل اوليه براي تمام مبدلهاي بعدي شد.
استنلي در بروكلين نيويورك متولد شد. او پيش از نامنويسي در دانشگاه Yale در مدارس خصوصي شركت مي‌كرد. او شروع به تحصيل حقوق در سن 21 سالگي كرد ولي در كمتر از يك ترم، مدرسه را ترك كرد تا شغلي در عرصه الكتريسيته پيدا كند.
اولين شغل استنلي، يك متخصص برق در يكي از اولين كارخانه‌هاي كليدهاي تلگراف و هشداردهنده‌هاي آتش بود. او يكي از اولين تأسيسات الكتريكي كشور را براي يك فروشگاه در خيابان پنجم نيويورك انجام داد.بعد از اينكه George Westinghouse كه يك مخترع و صنعت‌گر بود از فضائل استنلي مطلع شد، استنلي را به عنوان مهندس اصلي خود در كارخانة Pittsburgh به كار گرفت. در اين زمانها بود كه استنلي شروع به كار روي مبدل كرد.
بعد از آن كه استنلي Pittsburgh را ترك كرد، در سال 1886 اولين سيستم AC را ساخت كه براي دفاتر و فروشگاه‌هاي خيابان اصلي Great Barrington ، Massa Chusset روشنائي فراهم مي‌كرد. او مبدلها، تجهيزات الكتريكي كمكي و اسباب الكتريكي را ساخت. شركت توليدي الكتريكي استنلي توسط General Electric در سال 1903 خريداري شد.