شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   پيشگامان انرژى


جونز (Jones (1892
فردريك م. جونز در سال 1892 در Cincinnati, Ohio متولد شد. بعد از بازگشت از فرانسه، بعد از خدمت در جنگ جهاني اول، آقاي جونز به عنوان تعميركار شروع به كار كرد. تسلط او در قطعات الكترونيكي اكثراً خودآموخته بود. از راه تجربه كار و فرايند اختراع. با تجربيات او به عنوان يك مكانيك او يك موتور گازوئيلي خود استارته توليد كرد. در اواخر 1920 فردريك جونز يك سري قطعات براي توسعه صنعت فيلم طراحي كرد، كه پروژكتورهاي صامت فيلم را براي استفاده در فيلم‌هاي كلام‌دار توسعه مي‌داد. او هم‌چنين يك دستگاه براي قسمت دفتري فيلم كه بليط‌ها و باقيماندة پول را به مشتري‌ها تحويل مي‌داد ساخت.
 

فردريك م.جونز بيشتر از 40 امتياز در عرصه سردسازي دريافت كرد. در سال 1953 اولين سيستم سردساز اتوماتيك را براي باركش‌هاي حمل ونقل طولاني اختراع كرد. سيستم، براي گستره‌اي از ساير حاملهاي رايج ديگر شامل كشتي‌ها و ماشين‌هاي خط آهن، تطبيق داده شد. اين اختراع مشكل خراب شدن غذا در طي كشتي‌راني‌هاي طولاني را حل كرد. توانايي فراهم كردن محصولات تازه در ايالات متحده در وسط تابستان يا زمستان، عادتهاي غذايي مصرف كننده‌هاي امريكايي را عوض كرد. مكالمه با يك راننده باركش كه يك محموله مرغ را به خاطر مدت طولاني سفر و آتش گرفتن كوپه مخزن باركش از دست داده بود، سبب الهام ايجاد يك واحد سردسازي به جونز شد. فردريك جونز هم چنين يك واحد تهويه هوا را براي بيمارستانهاي نظامي و يك يخچال براي آشپزخانه‌هاي نظامي ايجاد كرد. فردريك جونز بيش از 60 امتياز در اين كار دريافت كرد.