شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   پيشگامان انرژى


كراست ويت (Crosthwait (1898
ديويد كراست‌ويت در سال 1898 در Tennessee و Nashville متولد شد. او يك ليسانس از دانشگاه Purdue (1913) و يك فوق‌ليسانس مهندسي در 1920 دريافت كرد. آقاي كراست‌ويت يك فرد توانمند در انتقال گرما و تهويه هوا تلقي مي‌شود. او از سال 1925 تا 1930 يك كارشناس تحقيقي، مدير لابراتوارهاي تحقيقي براي كمپاني C.A Duham در Marshaltown، Iowa بود. او از سال 1930 تا 1971 مشاور تكنيكي شركت Dunham_Bush بود.اوبه عنوان رئيس MichiganCityRedevelopment خدمت مي‌كرد.

آقاي كراست‌ويت مسئول طراحي سيستم‌هاي حرارتي براي تالار موسيقي شهر راديو در مركز Rockefeller در نيويورك بود. آقاي كراست‌ويت نويسندة كتاب راهنمايي در سرد و گرم كردن با آب و راهنماها و استانداردها و كدهاي مربوط به سيستم‌هاي گرم‌كننده، تهويه‌كننده و سردساز بود. ديويد كراست‌ويت 39 امتياز در رابطه با طراحي، نصب، تست و سرويس دستگاه قدرت HVAC و سيستم‌هاي تهويه‌ و گرم‌كننده گرفت. بعد از بازنشستگي از صنعت در 1969، در دانشگاه Purdue واحدي در رابطه با تئوري گرمايي و سيستم‌هاي كنترلي تدريس كرد.