شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   پيشگامان انرژى


فرانكلين (Franklin (1706
بنيامين فرانكلين يك ديپلمات، سياستمدار، صاحب چاپخانه و دانشمند بود. او عدسيهاي دوكانوني، فرخوراك پز فرانكلين، اختراع كرد. آزمايشاتي در رابطه با الكتريسيته انجام داد. فرانكلين در 1706 در بوستون، ماساچوست متولد شد. او هوش و استعدادش را در خواندن و نوشتن به زودي نشان داد. در سن ده سالگي مدرسه را ترك كرد تا حرفة پدرش ساختن شمع را ياد بگيرد. بنيامين جوان از اين كار متنفر بود و در سال بعد در مغازه چاپ برادرش جيمز شروع به شاگردي كرد. بعد از 5 سال مغازه برادرش را ترك كرد و به نيويورك رفت. در نيويورك كاري پيدا نكرد. بنابراين به فيلادلفيا رفت. فيلادلفيا در آن زمان شهر بزرگتري بود. فرانكلين به عنوان يك چاپگر بسيار موفق بود. ثروت به او فرصت داد تا روي اختراعات و علاقهمنديهايش كار كند. فرانكلين فهميد كه اجاقهاي معمولي ناكارا هستند. او اجاق فرانكلين را براي استفاده بهتر از حرارت طراحي كرد. اجاق او هواي سرد را گرفته گرم ميكرد و سپس هواي گرم شده را به چرخش در ميآورد. اين اجاقها در امريكا و اروپا بسيار رايج شدند.الكتريسيته به تازگي در اروپا كشف شده بود. فرانكلين به شدت جلب آن شد و شش سال صرف تلاش براي توليد الكتريسيته كرد. فرانكلين بر روي رعد و برق و اين ايده كه بارهاي الكتريكي سبب توليد رعد و برق ميشوند متمركز شد. فرانكلين پيشنهاد كرد كه از ميلههاي برقگير رعد و برق براي دور كردن الكتريسيته از ساختمانها استفاده شود تا از سوختن آنها جلوگيري شود. با بستن يك كليد آهني به دنبالة يك كايت در يك طوفان، او موفق به شناسايي بارهاي الكتريكي شد. اين رعد و برق الكتريسيته بود. بنيامين فرانكلين سالهاي آخر عمرش را صرف دنبال كردن علاقهمنديها و كارهايش بر روي كلونيها و توليد براي ايالات متحده كرد. فرانكلين در سال 1790 در كشوري كه در شكلگيري و بهبودش كمك كرده بود درگذشت.