شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   پيشگامان انرژى


دراك (Drake (1819
ادوين لارنتاين دراك در سال 1819 در Ereenville نيويورك متولد شد .
موفقيت او ازاين اعتقاد وي ناشي مي شد كه حفاري به ترين روش براي بدست آوردن نفت خام از زمين مي باشد . او شركت Senec oil را تاسيس كرد . زمين هاي اجاره شد ه ، در 27 آگوست 1859 ، كه نفت در عمق 69 پايي آن نزديك ‏Titvsville پنسيلوانيا (Pennsylvania) قرارداشت .
بسياري ازتاريخ نگاران ، آغاز صنعت نفت در اين مقياس بزرگ را به اين اقدام مخاطره آميز و جسارت وي ربط مي دهند . دراك بري خطري كردن از يك موتور بخار استفاده مي كرد . بعد از اولين جاري شدن نفت ثروت زيادي را براي بسياري از مردم و كشورها به همراه آورد اما نه براي دارك . تجارت و كسب و كاروي درآخر چيز زيادي براي او حاصل نكرد . در1876 ، او ازطرف ايالات Pennsylvania حقوق مقرري را دريافت كرد ، جايي كه تا زمان مرگ در آنجا باقي ماند .
صنتي كه ثروت زيادي با خود به همراه آورد ، درآخر بدن او را به Titvsville بازگرداند . بدني كه دريك قبر كه برروي آن مجسمه اي از پيكر وي درست شده بود ، قرارگرفت .