شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   پيشگامان انرژى


ماكس ول (Maxwell (1831
جيمز ماكس ول در اسكاتلند در سال 1831 بدنيا آمد . او به عنوان بزرگترين تئورسين فيزيكدان در سده 1800 شناخته مي شود ، او توانايي زياد رياضي را با بينش علوم طبيعي در هم آميخت اين توانايي او را قادر ساخت تا نتايج درخشاني را در2 مبحث از فيزيك آن زمان اشكار سازد
در ستاره شناسي و زيست شناسي ماكس ول فيزيكداني بود كه به خاطر كارهايش در مرتبط كردن نور ، الكريسته ، مغناطيس و امواج الكترو مغناطيس به بهترين نحوه شناخته مي شود "معادلات ماكس ول" 4 معادله مهم هستند كه توانايي و استعداد زياد او را نشان مي دهند . اين دسته ساده معادلات ، به طور كامل توضيح دهنده الكترو مغناطيس كلاسيك مي باشند
او كشف كرد كه نور از امواج الكترو مغناطيس تشكيل شده است .
او تنها توضيح داد كه چگونه الكتريسته و مغناطيس درواقع همان الكترو مغناطيس هستند . بلكه راه را براي كشف و كاربرد طيف كامل تشعشعات الكترو مغناطيس كه سازنده فيزيك مدرن هستند ، هموار كرد
فيزيكدانان حال حاضر ، مي دانند كه اين طيف شامل امواج راديويي ، مادون قرمز ، فرا بنفش و اشعه ايكس مي شود . دومين سهم عمده و بزرگ ماكس ول در فيزيك تئوري جنبشي او بود ، بخصوص آن قسمتي كه درمورد سرعت ملكول هاست . درادامه گسترش نظريه جنبش گازها ، ماكس ول آخرين دليل براي بوجود آمدن گرما در حركت مولكول ها ارائه داد.
تئوري جنبش گازها رابطه بين حركت مولكول ها در گاز و دماي گاز و ديگر خصويات آن را بيان مي كند . ماكس ول همچنين سهم عمده اي در بسياري از تئوري ها و آزمايشات ديگر داشته است .
در اواخر دوره زندگي، او به كاركرد چشم و ديد رنگ ها پي برد . او از 3 نوار رنگي قرمز و سبز و آبي استفاده كرد تا اولين عكس رنگي از يك جسم را درست كند . او فرض كرد كه حلقه سياره Satvrn از ذرات بسيار كوچك تشكيل شده است . كه توسط ماهوارهايي كه از سياره Satvrn ديدن كردند به اثبات رسيد ( در دهه 1970 بعد از آن ) نيكولاس اتو ؛ متولد شده در سال 1832 در آلمان ، نيكولاس آگواست اوتو ، اولين نمونه عملي موتور بخار را اختراع كرد
اولين موتور او اولين موتور ( ) خود را در سال 1861درست كرد . پس با همكاري يك صنعتگر آلماني به نام Langer Evgen طرح خود را پيشرفته تر كرد و توانست مدال طلاي نمايشگاه در 1867 پاريس را از آن خود كرد . در 1876 اوتو