آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > مقدمه

امروزه کمتر سازماني را مي‌توان يافت که بدون تعريف اهداف، ارزشها و آرمانهاي واضح، روشن و پذيرفته‌شده به درجه والائي از موفقيت رسيده باشد. در واقع ايده‌اي که همواره الهام‌بخش سازمان ها در زمينه رهبري بوده است، عبارت‌‌است‌از ظرفيت ايجاد يک تصوير و آرمان مشترک از آينده‌اي که بدنبال آن هستيم.

در سالهاي اخير نيز بسياري از نظريه‌پردازان و نويسندگان مديريت، بطور روزافزون به رهبري بعنوان يک عامل اساسي در عملکرد کامل سازماني توجه کرده‌اند، به‌ويژه براي ايجاد يک تحول و نوآوري، براي تغيير وضعيت در سازمان و بهبود مستمر آن چاره‌اي جز تغيير و بهبود مستمر بينش مديريتي و قابليتهاي مديران آن وجود ندارد.

در صنعت بزرگ برق نيز همانگونه که بارها مديريت عامل شرکت توانير اعلام نموده‌اند :

« ارتقاء ظرفيت مديريتي و تجهيز مديران به روشهاي نو و پيشرفته با نگاه علمي به مديريت از ضرورتهاي انکارناپذير است »

اما همواره اين سؤال که شاخص‌هاي رهبري موفقيت آميز و مديريت اثربخش که سازمان را قادر مي‌سازد تا آينده مطلوب خود را بطور کامل تحقق بخشد، چه مي‌تواند باشد، ذهن را به خود مشغول کرده است .

 

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.