آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > اندازه‌گيري شاخص‌ها

از آنجا که شاخص‌هاي تعريف شده در اين بعد را مشابه برخي از ابعاد ديگر نمي‌توان کمي نمود و علاوه بر آن اطلاعات سالهاي گذشته هم براحتي قابل دسترسي نمي‌باشند لذا سعي شده است با تعريف بسترها و راهکارها ( اقدامات اصلاحي) زمينه‌هاي دسترسي به اهداف تعيين‌شده فراهم شود. به‌علاوه با عنايت به موارد ذکرشده در مقدمه و بند 1 اين جزوه، يك كميته کارشناسي پيش‌بيني شده است كه تداوم اين كار را به‌صورت دقيق‌تر و اجرائي‌تر تداوم خواهد بخشيد.