آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > شاخص ذخيره توليد برق کشور > نكات قابل توجه در تجزيه و تحليل نتايج

1- منظور از ذخيره گردان نسبت توان مازاد قدرت قابل تأمين (واحدهاي در دسترس) به حداکثر نياز مصرف اصلاحي مي‌باشد.

2- « ذخيره توليد » اشاره شده پوشش‌دهنده موارد زير است :

الف- خروجي‌هاي اضطراري

ب- برنامه تعميرات نيروگاهها

ج- واحدهاي خاموش که به دليل عدم نياز شبکه در مدار نمي‌باشند

د- ذخيره گردان

3- توسعه رشد بار ساليانه کشور تا سال 88 به ميزان 57/8% پيش‌بيني گرديده است.( با توجه به ملاحظات برنامه پنج ساله چهارم توسعه )

4- احتساب شاخص " ضريب ذخيره توليد " براي پنج سال آينده، با فرض کارکرد فعلي واحدهاي توليدي است (فرض خوشبينانه) ولي با توجه به انقضاي عمر اقتصادي تعدادي از نيروگاه هاي تحت بهره‌برداري و مشکلات تأمين قطعات يدکي براي تعميرات اساسي آنها، رقم " ضريب ذخيره توليد " از ارقام فوق بسيار کمتر خواهد بود.5- اعداد اعلامي براي راه‌اندازي نيروگاه‌هاي جديد (تا سال 88) با فرض خوشبينانه و در نظر گرفتن برنامه‌هاي در دست اقدام سازمان توسعه برق ايران و سازمان آب و برق خوزستان و آب نيرو و نيز ملاحظات برنامه پنج ساله چهارم صنعت بـرق ايـران (اعلامي از طرف معاونت برنامه‌ريزي توانير) مي‌باشد و اميد است که دسترسي به ظرفيت‌هاي بالاي آرماني عملاً در سنوات آتي محقق شود.