آرمان صنعت برق > بعداجرايي ايمني > مديريت بحران در صنعت برق

با نگاهي به چند دهه گذشته تاريخ کشورمان و بررسي آمار حوادثي که سالهاي اخير در ايران روي داده است در مي‌يابيم در کشوري با متوسط بالاي تعداد بحران زندگي مي‌کنيم و بر همين اساس بايد همواره آمادگي شرايط بحراني و پايين آوردن خسارات و صدمات ناشي از آن را داشته باشيم .

با توجه به حساسيت موجود در صنعت برق اين آمادگي در چنين صنعتي بايد به مراتب بيش از ساير صنايع وجود داشته باشد، چرا که در شرايط بحراني تامين هرچه سريعتر برق و روشنايي، سرويس‌دهي ساير سازمانهاي پشتيباني را تسهيل نموده و ميزان صدمات ناشي از بحرانها را به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش ميدهد.

با اين توصيف درمي‌يابيم که وظيفه بسيار سنگيني ازاين بابت بر دوش همه عوامل و دست‌اندرکاران صنعت برق کشور وجود دارد. در راستاي تقويت مديريت بحران در صنعت برق لازم است نظامنامه بحران تدوين و همواره بازنگري و به روز گردد. همچنين با تنظيم سناريوهاي بحران، شوراي عالي ايمني و بحران قادر است مجموعه بحرانها را به نحو موثري پوشش دهد.

در بين حوادث سالهاي اخير ميتوان به حوادث زلزله هاي خراسان، سيل مازندران، زلزله بم، برف گيلان و... اشاره نمود که در صورت عدم آمادگي قبلي براي مواجهه با چنين حوادثي، شاهد نتايج تلخ و ناگوارتري مي‌بوديم.

بنا بر اصل سي ام اصول مديريت کنترل ضايعات، مديريت بحران بايد به طور جدي و قانونمند مورد توجه قرار گيردو به صورت اقدامي پيشگيرانه از اين تکنيک براي رويارويي با حوادث و پيش‌بيني آنها استفاده نمود.گرچه در سالهاي اخير با راه اندازي ستادهاي بحران و تجهيز نسبي آنها و تشکيل گروه‌هاي عملياتي در شرکتهاي برق منطقه‌اي و شرکتهاي وابسته قدمهاي موثري برداشته شده که اثرات مثبت آنها در زلزله بم و بحران سفيد گيلان خود را نمايان ساخت ليکن توجه جدي‌تري در اين خصوص با استفاده از تکنيکهاي مهندسي ايمني( 5) ضروري مي‌باشد.