تماس با ما > ارتباط با مدیران

واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت موضوع پاسخگویی شماره تماس پست الکترونیکی سازمانی نمابر
مدیرعامل و هیات مدیره هانیه حدادیان مسئول پیگیری درخواست مردمی 27935642 hadadian@tavanir.org.ir 88644959
معاونت هماهنگی توزیع مجید افشانی کارشناس IT معاونت هماهنگی توزیع 27935803 afshani@tavanir.org.ir 88645043
معاونت هماهنگی انتقال احمد محمدعلی زاده آرانی کارشناس نظارت بر شبکه برق معاونت هماهنگی انتقال 27935737 arani@tavanir.org.ir 88644976
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل خلیل ظریفی خامنه معاون دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

1) ارتباط با رسانه ها

2) فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف برق

3) امور بین الملل

4) هفته نامه پیک برق

5) مجله صنعت برق

6) تکریم ارباب رجوع

27938813 khamenh@tavanir.org.ir 88884729
دفتر حقوقی سحر غلامی باغ طاوسی کارشناس قوانین

1) پاسخگویی به استعلامات واصله از شرکت های زیرمجموعه

2) ابلاغ قوانین و مقررات جدید و بخشنامه های مربوطه

3) بررسی آراء قطعی صادره از مراجع قضایی و ابلاغ انها

4) پاسخگویی به شکایات و ...

27935649 s.gholami@tavanir.org.ir 88773043
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات و آمار كبري بژه مسئول دفتر فناوري اطلاعات و آمار

27935560

27935561

bezheh@tavanir.org.ir 88644947
نظام پیشنهادهای شرکت توانیر سید محسن ناصری کارشناس بهره وری نظام پیشنهادهای شرکت توانیر 27935479 m.naseri@tavanir.org.ir 88645037
دفتر امور تحقیقات برق پروین لعلی کارشناس ارشد ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی حوزه تحقیقات برق 27938811 Laali@tavanir.org.ir 88797767
  • چاپ مطلب