• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

دفتر پشتيباني فني توزيع


آدرس : تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ونک ، خيابان رشيد ياسمي ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، دفتر پشتیبانی فنی

تلفن تماس 27935070

فاکس :88644970

پست الكترونيكي : infonezarat@tavanir.org.ir


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰