• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

گروه مستند سازي و مركز اسناد


1- صفحه اصلي

2- ساختار سازماني

 • 1/2- چارت سازماني
 • 2/2- معاون مهندسي
 • 3/2- گروه توسعه فن آوري شبكه‌هاي توزيع
 • 4/2- گروه نظارت بر توسعه و كيفيت تجهيزات
 • 5/2- گروه مستند سازي و مركز اسناد

3- طراحي و مطالعات سيستم در شبكه‌هاي توزيع

 • 1/3- سيستم اطلاعات مكاني در شبكه‌هاي توزيع (GIS)
 • 2/3- مطالعات طرح جامع برقرساني
 • 3/3- فناوري اطلاعات و ارتباطات در شبكه‌هاي توزيع (ICT)
 • 4/3- برنامه‌ريزي و نظارت بر بودجه فن آوري
 • 5/3- اتوماسيون
 • 6/3- توليد پراكنده (DG)
 • 7/3- کاهش تلفات
 • 8/3- مقاوم سازي در برابر زلزله
 • 9/3- سيستم‌ شبكه‌هاي هوشمند
 • 10/3- روشنايي معابر
 • 11/3- مهندسي ارزش

4- تجهيزات

 • 1/4- تجهيزات كثيرالمصرف
  • 1/1/4- تدوين مشخصات فني تجهيزات كثيرالمصرف توزيع
  • 2/1/4- ليست كميته‌هاي تخصصي تجهيزات توزيع
  • 3/1/4- پيش نويس‌هاي در دست بررسي
  • 4/1/4- ابلاغيه‌ها و مصوبات
 • 2/4- تجهيزات خاص
  • 1/2/4- تدوين مشخصات فني تجهيزات خاص توزيع
  • 2/2/4- ليست كميته‌هاي تخصصي تجهيزات توزيع
  • 3/2/4- پيش نويس‌هاي در دست بررسي
  • 4/2/4- ابلاغيه‌ها و مصوبات
 • 3/4- تجهيزات عمليات خط گرم
  • 1/3/4- تدوين مشخصات فني تجهيزات عمليات خط گرم توزيع
  • 2/3/4- ليست كميته‌هاي تخصصي تجهيزات توزيع
  • 3/3/4- پيش نويس‌هاي در دست بررسي
  • 4/3/4- ابلاغيه‌ها و مصوبات
 • 4/4- دستورالعمل‌هاي نصب، نظارت بر نصب، بهره‌برداري و سرويس و نگهداري تجهيزات
  • 1/4/4- تدوين مشخصات فني
  • 2/4/4- ليست كميته‌هاي تخصصي
  • 3/4/4- پيش نويس‌هاي در دست بررسي
  • 4/4/4- ابلاغيه‌ها و مصوبات

5- نظارت

 • 1/5- نظارت عاليه بر شرکتهاي توزيع
  • 1/1/5- شرکتهاي مشاور نظارت
  • 2/1/5- دبيرخانه نظارت
  • 3/1/5- چک ليستهاي تخصصي
  • 4/1/5- مجموعه دستورالعملها
  • 5/1/5- مکاتبات
 • 2/5- دستورالعمل‌هاي نصب، نظارت بر نصب، بهره‌برداري و سرويس و نگهداري تجهيزات

6- تامين كنندگان كالا و خدمات

7- مديريت دانش و فن‌آوري

8- سيستم اطلاعات مكاني در شبكه‌هاي توزيع (GIS)

9- حريم در شبكه‌هاي توزيع

10- ابلاغيه ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها

 • 1/10- مصوبات
 • 2/10- دستورالعمل

11- كميته هاي تخصصي

 • 1/11- آئين نامه كميته ها
 • 2/11- اسامي كميته‌ها

12- همايشها و سمينارها

 • 1/12- همايشها
 • 2/12- سمينارها

13- تحقيقات ، نوآوري و استانداردها

 • 1/13- معرفي
 • 2/13- نوآوري ها
 • 3/13- مقالات
 • 4/13- فناوريهاي نوين
 • 5/13- تجربه شرکتهاي موفق
 • 6/13- استادان همكار

14- كتب و نشريات

15- فعاليتهاي آموزشي

16- مديريت اعضاء

 • 1/16- عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي
 • 2/16- بروز رساني فرم مشخصات(رزومه)


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰