• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

ارتباط با ماپست الكترونيكي معاونت توزيع tozi@tavanir.org.ir


آدرس : تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ونک ، خيابان رشيد ياسمي،شرکت توانیر معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي 1996836111تلفن تماس 27935000شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰