• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

اهداف سايت


اهداف بنيادي بخش توزيع در صنعت برق

بخش توزيع نيرو به سبب آنكه رابط بين صنعت برق و مشتركان است نقشي چند سويه بر عهده دارد : نخست نقش فني براي نگهداري ، راهبري و توسعه شبكه هاي توزيع ، دوم پذيرش و خدمات رساني به مشتركان و تامين رضايت ايشان و فروش انرژي برق به عنوان يك كالاي اقتصادي و سوم حفظ ارتباط و هماهنگي با بخش هاي بالادست صنعت به طوري كه مجموعه صنعت برق از اين رهگذر بتواند به فرايند توليد و عرضه برق ادامه دهدو راه را براي توسعه خود هموار سازد.

بديهي است هدايت و راهبري اين حجم فعاليت در گستره پهناور ميهن اسلامي سياستگذاري منسجم و هماهنگي مستمري را طلب مي نمايد.از اين رو شركت توانير با تشكيل دفاتري به شرح زير توجه ويژه اي به اين بخش نموده است.

  • دفتر برنامه ريزي توزيع
  • دفتر پشتيباني فني توزيع
  • دفتر نظارت بر توزيع
  • دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين

مجموعه اين دفاتر با راهبري معاونت هماهنگي توزيع وظيفه هدايت بخش توزيع در جهت كاهش عمليات اجرائي و تقويت نظام هاي مديريتي با تكيه بر ابزار برون سپاري، عمليات اجرائي و به كارگيري مراكز ظرفيت هاي مشاوره اي و پيمانكاري بخش خصوصي را بر عهده دارند.

اهداف دفاتر مديريت توزيع:

دفاتر مديريت توزيع در سال 1382 با برنامه هاي مشخص به ويژه اصلاح زير ساختارها ،كاملا هدفمند و هماهنگ حركت سازماني خود را به شرح زير شروع نموده اند:

هدف گذاري و كنترل خاموشي ها به منظور كاهش ميزان انرژي هاي تامين نشده با استفاده از يكسان سازي دستورالعمل ها و نرم افزارهاي ثبت اطلاعات.

سنجش و اولويت بندي نيازها با شناسائي نقاط ضعف در بخش مهندسي توزيع و تشكيل كميته هاي تخصصي به منظور يافتن راهكارهاي عملياتي و كاربرد فن آوري هاي جديد در توزيع.

بهبود نظام وصول درآمدها با رعايت طرح تكريم با استفاده از ارتقاء سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري لوازم اندازه گيري،قرائت و وصول و ايجاد نمايندگي هاي خدمات مشتركين.

گسترش فرهنگ ايمني با اعمال سياست هاي پيشگيري و آموزش با استفاده از ابزار مديريتي و تجزيه و تحليل حوادث،تدوين و يكسان سازي دستورالعمل هاي ايمني و استانداردهاي لوازم و ابزار در كنار بسترسازي براي پذيرش نظارت مستمر توسط كاربران.

ارتقاء برنامه ريزي توزيع با ديدگاه فني اقتصادي با استفاده از تدوين هدفمند بودجه نويسي در بخش جاري و سرمايه گذاري توزيع و ايجاد ابزار لازم براي كنترل برنامه و بودجه كه اين بخش از كاراز طريق تشكيل كميته هاي تخصصي و برگزاري سمينارهاي عمومي و انتقال تجربيات بين شركت ها انجام گرديد.


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰