تماس با ما > ارتباط با مسئولین معاونتها و دفاتر

واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت موضوع پاسخگویی شماره تماس پست الکترونیکی سازمانی نمابر
دفتر هیات مدیره هانیه حدادیان مسئول پیگیری درخواست مردمی 27935610 hadadian(at)tavanir.org.ir 88644959
معاونت هماهنگی توزیع مجید افشانی کارشناس IT معاونت هماهنگی توزیع 27935803 afshani(at)tavanir.org.ir 88645043
دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری طوبی نیازی مسئول دفتر

1) امور توسعه و آموزش منابع انسانی

2) امور برنامه ریز و تامین نیرو انسانی

3) امور نظام های پرداخت

4) خدمات مدیران ارشد

5) نظام انگیزشی

6) ممیزی صنعت برق

27935592 audit(at)tavanir.org.ir 88645046
معاونت هماهنگی انتقال احمد محمدعلی زاده آرانی کارشناس نظارت بر شبکه برق معاونت هماهنگی انتقال 27935737 arani(at)tavanir.org.ir 88644976
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

خلیل ظریفی خامنه

خانم زمانیان

معاون دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

1) ارتباط با رسانه ها

2) فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف برق

3) امور بین الملل

4) هفته نامه پیک برق

5) مجله صنعت برق

6) تکریم ارباب رجوع

27938813

27938252

khamenh(at)tavanir.org.ir 88884729
دفتر حقوقی سحر غلامی باغ طاوسی کارشناس قوانین

1) پاسخگویی به استعلامات واصله از شرکت های زیرمجموعه

2) ابلاغ قوانین و مقررات جدید و بخشنامه های مربوطه

3) بررسی آراء قطعی صادره از مراجع قضایی و ابلاغ انها

4) پاسخگویی به شکایات و ...

27935649 s.gholami(at)tavanir.org.ir 88773043
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات و آمار كبري بژه مسئول دفتر فناوري اطلاعات و آمار

27935560

27935561

bezheh(at)tavanir.org.ir 88644947
دفترتحقیقات و توسعه فناوری حسن آبنیکی - بخش تحقیقات 27935775 Abniki(at)tavanir.org.ir 88797767
دفتر حراست سید نقی موسوی مسئول دفتر امور مربوط به دفتر حراست 27935171 n.mousavi(at)tavanir.org.ir 88644972
دفتر برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال مهران مستغاثی معاون مدیرکل توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع 27935443 mostaghasi(at)tavanir.org.ir 88644965
دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری حمیده ارشادی کارشناس بودجه بودجه 27935733 h.ershadi(at)tavanir.org.ir 88645036
دفتر تامین منابع‌مالی محمد اشرفی پور کارشناس تامین منابع خارجی تامین منابع مالی 27935697 m.ashrafipour(at)tavanir.org.ir 88644884
دفتر برنامه ریزی تلفیقی سپیده شرافت حسینی کارشناس تعرفه و برآورد بار 27935542 sherafathoseini@tavanir.org.ir 88644969
دفتر مجری طرح تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر مریم رحمانی کارشناس تولید پراکنده و انرژی های تجدیدپذیر 27935525 M.rahmani@tavanir.org.ir 88644968
هسته گزینش داود پاک نیت مسئول دفتر امور گزینش

27935160

27935161

D.pakniat@tavanir.org.ir 88773053
  • چاپ مطلب