معرفی رئیس دستگاه

نام و نام خانوادگی : محمد حسن متولی زاده

پست سازمانی : رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شماره تماس : 27935642

نمابر : 88644959

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.