جستجو


  • تذكر : براي استفاده از جستجوگر زير به نكات زير توجه نماييد :
  • براي استفاده از امكان جستجو در سايت حتما بايد به اينترنت متصل باشيد.
  • براي جستجوي كلمه مورد نظر در كل اينترنت گزينه "Web" را كليك نماييد.
  • براي جستجوي فايل ها با پسوند هاي مختلف ابتدا جمله ي "filetype:" را نوشته سپس روبروي آن نوع يا پسوند فايل را بنويسيد مانند : "filetype: pdf" و يا "filetype: doc"