دسته بندی > سایر زیر سایت ها

معاونت هماهنگی انتقال معاونت هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع
معاونت تحقیقات و منابع انسانی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
اقتصاد مقاومتی در صنعت برق GIS در صنعت برق
ICT در صنعت برق آموزش های صنعت برق
امور فرهنگي و ديني ايثارگران صنعت برق
امور زنان توانير بهره وري در صنعت برق
بیمه حوادث ناشی از برق تعرفه هاي صنعت برق
دفتر برق روستایی دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری
دفتر تجارت خارجی توانیر دفتر حقوقي
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دولت الکترونیک و هوشمند سازی
سامانه نظارت عالیه بهره برداری سفرهای خارجی
سلامت اداری شرکت توانیر شبكه اطلاع رساني معاملات توانير
طرح توليد پراكنده و انرژي هاي نو طرح فهام (شبکه هوشمند)
طرح ملي كاهش تلفات انرژي کانون بازنشستگان توانير
کتابخانه تخصصي شرکت توانير کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت توانیر
گروه مديريت اسناد مدیریت پروژه
مديريت دانش مديريت دانش
مطالعات استراتژیک ممیزی یکپارچه
مهندسي ارزش نظام پیشنهادهای شرکت توانیر
ورزش امور مجلس در توانیر
مراکـز استخراج رمز ارزها مجری طرح های بهینه سازی