صفحه اصلی

هدف

  • شبکه انتقال و فوق توزیع وظیفه مهم انتقال و تحویل انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه ها به شبکه های توزیع و مصرف کنندگان بزرگ را بر عهده دارد. در همین راستا، معاونت هماهنگی انتقال در شرکت توانیر تشکیل و سه مسئولیت کلان زیر به آن محول شده است:
  • - مطالعات و برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع
  • - نظارت بر بهره برداری بهینه از تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع موجود
  • - نظارت بر سیاستهای کلی در حوزه صنعت برق در خصوص بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  • بدین منظور سه دفتر برنامه ریزی توسعه شبکه، فنی و نظارت شبکه انتقال، و نظارت بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست در این معاونت تشکیل شده که مهمترین هدف آن تامین برق مطمئن با کمترین هزینه، تلفات و مشکلات ایمنی و زیست محیطی است.


  • اطلاعیه

    اخبار